AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH


W dniu 04 grudnia br. Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki i Służba Kontrwywiadu Wojskowego podpisały umowę o wzajemnej współpracy.

Sygnatariuszami niniejszego porozumienia byli: Rektor-Komendant AWL, gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka oraz Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Pan Minister Piotr Bączek.

Głównymi założeniami porozumienia są: zacieśnianie wzajemnej współpracy w zakresie działalności dydaktyczno-naukowej, wymiana doświadczeń w obszarach prowadzenia działalności edukacyjnej oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych i naukowych.

Pozyskanie nowego partnera jakim jest Służba Kontrwywiadu Wojskowego, pozwoli na dalszy rozwój Akademii, w drodze o tytuł najlepszej uczelni dowódców w Europie.


Zdjęcia: st. chor. szt. Marek Kańtoch

Back to top