AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH


Poznańskie Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych, w drugiej połowie listopada organizowało kurs Walki w Bliskim Kontakcie w zakresie dotyczącym bezpiecznego posługiwania się bronią.

Czynny udział w przedsięwzięciu wzięła kadra dydaktyczna Instytutu Dowodzenia Akademii Wojsk Lądowych, Zakładu Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Pionu Kanclerza, która podczas kursu podnosiła swoje kwalifikacje zawodowe.

Walka w Bliskim Kontakcie została wprowadzona na podstawie doświadczeń z misji bojowych. Elementami wchodzącymi w jej skład to: walka wręcz, techniki i taktyki interwencji oraz techniki bezpiecznego posługiwania się bronią (BLOS).

W ramach kursu realizowane były zajęcia praktyczne oraz instruktorsko - metodyczne. Zajęcia praktyczne obejmowały strzelania dynamiczne z broni długiej i krótkiej w bliskiej oraz bezpośredniej odległości do celu. Ponadto wykonywano strzelania z użyciem zakładnika, w ruchu, zza ukrycia oraz szkolono się w zakresie działania w sytuacjach, w których żołnierz musi podjąć decyzję czy użyje broni czy siły fizycznej.

Wiedza z zakresu stosowania powyższego systemu umożliwi kadrze dydaktycznej naszej Uczelni wprowadzenie nowej jakości szkolenia, która znacząco wpłynie na podniesienie umiejętności podchorążych - przyszłych dowódców plutonów.

Na zakończenie, uczestnicy kursu uzyskali uprawnienia instruktorskie z zakresu bezpiecznego posługiwania się bronią (poziom C).


 

Tekst: kpt. Marcin Jasnowski

Zdjęcia: AWL

Back to top