AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH


Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki gościła w dniu 1 lutego br. pułkownika Philippe Abrahama, Attaché Obrony Ambasady Francji w Polsce.

Głównym celem wizyty były rozmowy na temat rozszerzenia polsko-francuskiej współpracy w zakresie wymiany dydaktyczno-szkoleniowej.

Gościa przywitał Rektor – Komendant AWL, gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka. Podczas spotkania Attaché Obrony został zapoznany z informacjami nt. Akademii oraz z ofertą dydaktyczną i możliwymi płaszczyznami współpracy w zakresie wymiany podchorążych oraz kadry dydaktycznej. Pułkownik Abraham odwiedził Salę Tradycji, jak również bazę dydaktyczno-szkoleniową AWL, w tym Centrum Dydaktyczno-Szkoleniowe.

Podczas wizyty gość spotkał się z 2 słuchaczami z francuskiej Szkoły Ogólnowojskowej z Saint-Cyr Coëtquidan, odbywającymi staż w naszej Akademii.


Tekst: kpt. Marcin Jasnowski
Zdjęcia: st. kpr. pchor. Adam Bukowiecki

Back to top