AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH


Rektor - Komendant Akademii Wojsk Lądowych, gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka, w dniu 20 lutego br., podczas gali z okazji obchodów 100-lecia pisma „Bellona”, uhonorowany został statuetką „Bellony” - bogini wojny, za wytrwałe budowanie prestiżu Akademii oraz dokonania w kształceniu i wychowaniu oficerów wojska polskiego.

W uroczystości, która odbyła się w Klubie Dowództwa Garnizonu Warszawa, udział wzięli współtwórcy pisma wydawanego przez Wojskowy Instytut Wydawniczy (WIW), przedstawiciele instytucji centralnych MON, wojskowej nauki oraz czytelnicy.

- Kwartalnik „Bellona” stworzyło pokolenie, które rozpoczęło w 1918 roku odbudowę polskiego państwa i jego bezpieczeństwa - powiedział Maciej Podczaski, dyrektor Wojskowego Instytutu Wydawniczego, wydawcy czasopisma, witając gości uroczystej gali.

- „Bellona” jest szczególnym świadkiem polskiej drogi do niepodległości i pismem, które wspierało tworzenie polskiego wojska w początkach naszej państwowości (…). Kwartalnik to miejsce dyskusji i prezentacji poglądów, inspirujących koncepcji i projektów zwiększających bezpieczeństwo Polski - napisał minister obrony Mariusz Błaszczak w liście do uczestników gali, odczytanym przez wiceministra Wojciecha Skurkiewicza. Wiceminister Skurkiewicz życzył gościom uroczystości a w szczególności pracownikom kwartalnika kolejnych udanych lat propagowania wiedzy o polskiej armii wśród wojskowych i cywilów.

Statuetkę „Bellony”, nawiązującą do klasycznego wyobrażenia bogini wojny, zaprojektowaną specjalnie na galę, przez Barbarę Lenart, wybitną polską rzeźbiarkę, Rektorowi - Komendantowi AWL wręczyli: dyrektor WIW, Maciej Podczaski i dr hab. Piotr Grochmalski, redaktor naczelny „Bellony”.

- To zaszczyt otrzymać nagrodę pisma, które kojarzy się z niepodległą Polską - powiedział Rektor-Komendant AWL, dziękując za wyróżnienie. Podkreślił, że otrzymana statuetka motywuje go do pracy nad budową jeszcze lepszej marki kwartalnika, aby odpowiadał on potrzebom współczesnych dowódców.


 

Tekst: kpt. Marcin Jasnowski

Zdjęcia: Michał Niwicz

Back to top