AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH


- 19 lat temu, 12 marca 1999 roku spełniło się marzenie wielu pokoleń Polek i Polaków o powrocie do demokratycznej, zachodniej rodziny wolnych narodów poprzez podpisanie przez Polskę aktu przystąpienia do Traktatu Północnoatlantyckiego. W ciągu tych lat osiągnęliśmy status wiarygodnego i aktywnego sojusznika. Członkostwo w NATO, obok korzyści, nałożyło bowiem na nasz kraj nowe zobowiązania i wyzwania, w kontekście których Polska dała wyraz solidarności już kilkanaście dni po formalnym wstąpieniu do Sojuszu, wraz z operacją powietrzną NATO w Kosowie - powiedział Prorektor ds. Wojskowych płk dr Marek Pytel, podczas zbiórki z okazji 19 rocznicy wstąpienia Polski do NATO.

Prorektor podkreślił, że byliśmy i jesteśmy zwolennikami idei szczególnej więzi transatlantyckiej oraz strategicznego partnerstwa ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej. W czasie 19 lat obecności Polski w NATO wielokrotnie potwierdziliśmy swoją wiarygodność sojuszniczą. Tak było w operacji ISAF w Afganistanie, a także w działaniach na Bałkanach.

- Uczestnictwo w kolejnych ćwiczeniach, operacjach i misjach, zwłaszcza w Iraku i Afganistanie, dało polskiemu wojsku możliwość zdobycia ogromnego doświadczenia bojowego. Nasze Siły Zbrojne nie tylko osiągnęły pełną zdolność do współdziałania, ale w niektórych aspektach zaczęły wyznaczać standardy! Trudno znaleźć dziś dowódcę, który by nie przeszedł przez Irak czy Afganistan. Trudno zliczyć żołnierzy, którzy służyli w obu misjach - dodał płk Marek Pytel .

Uroczystość zakończyła defilada pododdziałów.


Tekst: kpt. Marcin Jasnowski

Zdjęcia: st. chor. sztab. Marek Kańtoch

Back to top