AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH


W dniach 4-7 marca br. delegacja Akademii Wojsk Lądowych pod przewodnictwem ppłk. dr. Rafała Niedzieli przebywała z wizytą w Akademii Wojskowej Króla Abdulaziza w Rijadzie (King Abdulaziz Military Academy - KAMA).

Celem wyjazdu było zacieśnienie współpracy z uczelnią saudyjską, której kadeci studiują w AWL oraz udział w dniu 7 marca w obchodach 85-lecia powstania KAMA.

W przeddzień święta uczelni kadeci saudyjscy zaprezentowali bogaty program kulturalny, nawiązujący przede wszystkim do tradycji i historii różnych regionów królestwa, w tym również w humorystyczny sposób przedstawiono codzienne życie słuchaczy. Była to także okazja do spotkania z komendantem akademii - gen. dyw. Saeed Abdulrahman Abu Assafem.

Oficjalnym punktem obchodów rocznicowych było wspólne śniadanie komendy uczelni ze słuchaczami oraz uroczysta zbiórka, w czasie której kadeci wykonali m.in. pokaz musztry paradnej. Z okazji święta zostały również anulowane wszystkie kary kadetów, co zostało przez nich przyjęte ze zrozumiałym entuzjazmem!

W czasie pobytu w KAMA delegacja polska miała okazję zapoznać się z bogatą bazą socjalno-bytową i dydaktyczno-szkoleniową akademii przygotowującej przyszłe kadry oficerskie na potrzeby Królewskich Saudyjskich Wojsk Lądowych. Duże wrażenie zrobiły obiekty sportowe znajdujące się na terenie akademii.

Na zakończenie pobytu w KAMA, pod nieobecność komendanta, z delegacją AWL spotkał się jego zastępca - gen. bryg. Mansour Sarhan. Była to doskonała chwila do podziękowania za serdeczne przyjęcie w akademii i zaproszenia delegacji saudyjskiej do Akademii Wojsk Lądowych.


Tekst: AWL

Zdjęcia: KAMA

Back to top