AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH


To już kolejny raz, gdy Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy Akademii Wojsk Lądowych wraz z Terenową Stacją Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu zorganizowali w murach naszej Akademii pobór krwi w ramach akcji SpoKREWnieni Służbą.

W ostatni czwartek 22 marca w przededniu uroczystości 5-lecia Klubu HDK PCK przy Akademii Wojsk Lądowych, odbyła się druga z trzech zaplanowanych na ten miesiąc akcji poboru krwi. Jak zawsze, tak i tym razem nasi krwiodawcy wywodzący się spośród studentów i pracowników AWL nie zwiedli. Co więcej, wśród 55 osób, które postanowiły w tym dniu oddać krew był Rektor-Komendant AWL, gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka.

- Oddawanie krwi na rzecz potrzebujących, to nie zwykły gest a obowiązek, zwłaszcza dla nas, żołnierzy. Akcja SpoKREWnieni Służbą jest dodatkowym bodźcem mobilizującym nas do wsparcia potrzebujących, nie tylko w mundurze - powiedział Rektor-Komendant AWL.

Jednorazowo pobierane jest od dawców 450 ml krwi. My, w czwartek, zebraliśmy razem prawie 25 litrów leku, który z pewnością zostanie dobrze wykorzystany. Kolejna akcja już za tydzień, 29 marca w holu budynku dydaktycznego, na którą zapraszamy wspólnie z Rektorem- Komendantem naszej Akademii.

***

Inicjatorem przedsięwzięcia SpoKREWnieni Służbą są Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w hołdzie Żołnierzom Wyklętym, których święto obchodziliśmy 1 marca br.

***

W tym roku mija 5 lat od założenia Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy Akademii Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. W tym czasie pozyskano ponad 500 litrów krwi. Klub jest drugim co do wielkości pod względem ilości członków Klubem HDK PCK we Wrocławiu. Z tej okazji w Akademickim Centrum Kultury odbyła się uroczystość jubileuszowa podsumowująca dotychczasową działalność Klubu.

Podczas uroczystości wręczono wyróżnienia dla działaczy czerwonokrzyskich i najaktywniejszych krwiodawców. Za szczególne zaangażowanie i zasługi w urzeczywistnianiu humanitarnej misji Polskiego Czerwonego Krzyża, wręczono również Odznaki Honorowe PCK 4 stopnia.

Klub HDK Akademii został wyróżniony w XIV edycji Turnieju Młoda Krew Ratuje Życie organizowanej przez Polski Czerwony Krzyż za największą ilość akcji promocyjnych HDK połączonych z poborem krwi oraz wskaźnik aktywności (ilość pozyskanej krwi w przeliczeniu na 1 studenta uczelni) w roku akademickim 2016/2017.

Na wniosek Zarządu Klubu, mł. chor. Tomasz GRACZ, Tomasz NOWICKI oraz mjr Paweł WASILEWSKI za szczególne zaangażowanie w działalność czerwonokrzyską w Klubie, zostali nagrodzeni medalami okolicznościowymi z okazji 60 lat Honorowego Krwiodawstwa PCK.

W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście, wśród których byli m.in.: Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu, Pan Krzysztof Dworak; Członek Zarządu Głównego PCK, Pan Marek Brodzki oraz Prezesi wrocławskich Klubów HDK PCK.

Na zakończenie uroczystości miał miejsce koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Lądowych.


 

Tekst: kpt. Marcin Jasnowski

Zdjęcia: st. chor. szt. Marek Kańtoch

 

Back to top