AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH


Rektor-Komendant Akademii Wojsk Lądowych, gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka wręczył akty mianowania na wyższe stopnie wojskowe oraz powitał żołnierzy rozpoczynających służbę wojskową w AWL.

- Mianowania w Uczelni są procesem ciągłym. Cieszy mnie, że awansuje młodzież i młodzież do AWL przybywa. Wasz młody wiek nie oznacza, że brakuje wam doświadczenia. Awans na kolejny stopień wojskowy, to sukces osobisty, ale również motywacja do ciężkiej pracy we wspólnej budowie najlepszej Akademii Wojsk Lądowych w Europie - powiedział Rektor-Komendant zwracając się do głównych bohaterów uroczystości.

- W imieniu awansowanych na wyższy stopień oficerów, nowoprzybyłych żołnierzy do Akademii oraz swoim, chciałbym podziękować za okazane zaufanie. Awans na kolejny stopień wojskowy to ważne święto dla każdego żołnierza. To również wyraz akceptacji dla naszego zaangażowania i poświęcenia w służbie. W swoim imieniu, chciałbym podziękować przełożonym i współpracownikom za skuteczne motywowanie do ciężkiej pracy i wspieranie w rozwoju osobistym - powiedział ppłk Adam Szczepaniak.

Na wyższe stopnie wojskowe awansowali: ppłk Adam Szczepaniak, mjr Izabela Polańska, mjr Maciej Szpik, mjr Tomasz Nowakowski.

W murach AWL przywitani zostali: kpt. Tomasz Cichecki, kpt. Grzegorz Witkowski, por. Jolanta Kowal, mł. chor. Robert Lisiecki i sierż. Michał Kucharski.


Tekst: kpt. Marcin Jasnowski

Zdjęcia: st. chor. szt. Marek Kańtoch

 

Back to top