AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH


We wtorek, 15 maja br., w Akademii Wojsk Lądowych gościliśmy Panią dr Aurelię Ostrowską - Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia oraz Szefów Wojskowych Służb Medycznych Państw Grupy Wyszehradzkiej, którzy odwiedzili Akademię w ramach trwającego we Wrocławiu spotkania koordynacyjnego.

Delegację przywitał Rektor-Komendant AWL, gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka, który po krótkim spotkaniu zaprosił Panią Dyrektor oraz wizytujących Akademię gości, na dynamiczny pokaz działania żołnierzy podczas patrolu bojowego i ewakuacji rannego z pola walki, z wykorzystaniem wozu ewakuacji medycznej KTO Rosomak. Na zakończenie podchorążowie AWL przedstawili indywidualne wyposażenie medyczne żołnierza oraz sprzęt medyczny wykorzystywany w działaniach taktycznych.

Wizyta we Wrocławiu w ramach 8. Spotkania koordynacyjnego to okazja do dyskusji na temat wymiany doświadczeń w reorganizacji wojskowej służby zdrowia, ustaleń dotyczących organizacji zabezpieczenia medycznego grupy bojowej UE V4, a także omówienia perspektyw rozwoju dalszej współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej.


Tekst: kpt. Marcin Jasnowski

Zdjęcia: st. chor. szt. Marek Kańtoch

 

Back to top