AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH 


Zaangażowanie Akademii Wojsk Lądowych oraz Instytutu Pamięci Narodowej w działania na rzecz rozwoju nauki i kształtowania zaangażowanych postaw patriotyczno-obywatelskich przyszłej młodej polskiej inteligencji to główny cel przyświecający umowie, którą obie instytucje zawarły w dniu 12 czerwca br., w Akademii Wojsk Lądowych.

Rektor-Komendant Akademii Wojsk Lądowych gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka oraz Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu dr Andrzej Drogoń, podpisując umowę podjęli decyzję o współpracy, którą będziemy realizować poprzez współudział w prowadzeniu badań naukowych nad historią oręża polskiego oraz w poszukiwaniu miejsc spoczynku osób poległych w walkach o niepodległość i zjednoczenie Państwa Polskiego. Wspólną działalność realizować będziemy również w zakresie upamiętniania historycznych wydarzeń, miejsc oraz postaci w dziejach walk i męczeństwa Narodu Polskiego. Ważnym elementem współpracy będzie organizowanie wydarzeń o charakterze patriotycznym oraz promowanie etosu żołnierskiego, czy wspólne organizowanie sympozjów, konferencji naukowych, wystaw i paneli dyskusyjnych z zakresu najnowszej historii Polski.

Dodatkowo, porozumienie o współpracy pozwoli obu instytucjom udostępnić na zasadzie wzajemności własne zbiory archiwalne i biblioteczne, do wykorzystania w celach naukowych.

- Podpisanie umowy to dopiero pierwszy krok we wspólnej działalności, która poprzez realizację różnych projektów będzie stale pogłębiana. To dla nas zaszczyt, że możemy współpracować z tak poważaną instytucją i dzisiejsze podpisanie umowy to kolejny krok w budowaniu marki Akademii Wojsk Lądowych - powiedział Rektor-Komendant AWL.


Tekst: mjr Marcin Jasnowski

Zdjęcia: st. chor. szt. Marek Kańtoch

 

 

Back to top