AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH


Z inicjatywy Rektora - Komendanta AWL, gen bryg. dr. hab. inż. Dariusza Skorupki w dniach 27 – 28 maja br., w Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki odbyły się obrady Sekcji Inżynierii Przedsięwzięć Budowlanych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk (IPB KILiW PAN).

Spotkanie rozpoczęła prof. dr hab. inż. Anna Sobotka z Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie – przewodnicząca Sekcji IPB KILiW PAN, serdecznie witając wszystkich przybyłych gości i przedstawiając szczegółowy plan obrad. Na prośbę przewodniczącej, wszyscy obecni upamiętnili minutą ciszy zmarłego 28-go maja br. wieloletniego członka Sekcji, dr hab. inż. Zygmunta Orłowskiego.

W części wstępnej spotkania odbyło się głosowanie nad przyjęciem protokołu końcowego z ostatniego posiedzenia Sekcji, który został przyjęty jednogłośnie.

Następnie głos zabrał dr. inż. Mariusz Szóstak z Politechniki Wrocławskiej, który przedstawił swoją rozprawę doktorską na temat modelowania rozwoju sytuacji wypadkowej w budownictwie. W wystąpieniu skupił się na wskazaniu głównych zagrożeń i czynników niebezpiecznych determinujących powstawanie wypadków oraz wyjaśnieniu zastosowania opracowanego modelu rozwoju sytuacji wypadkowych.

Dr hab. inż. Mieczysław Połoński z SGGW w Warszawie przedstawił zebranym darmowe, dostępne na licencji zamkniętej oprogramowanie służące zarządzaniu, organizacji i dzieleniu się publikacjami naukowymi – Mendeley Desktop.

Po krótkiej przerwie kawowej, wszyscy zebrani wysłuchali wykładu prof. Antoniego Szydło z Politechniki Wrocławskiej, członka Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, Sekcji Nauk Technicznych nt. „Kryteria awansów naukowych wg. Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów”. Poruszana kwestia wzbudziła wśród słuchaczy zainteresowanie, zwłaszcza w kontekście procedowanej nowej Ustawy 2.0 Prawo o Szkolnictwie Wyższym.

Obrady zakończyło wystąpienie Rektora-Komendanta AWL, gen. bryg. dr. hab. inż. Dariusza Skorupki, który przedstawił prezentację nt. działalności Akademii Wojsk Lądowych, wskazując w niej również główne cele do zrealizowania w najbliższej przyszłości.

Po zakończeniu obrad, goście przenieśli się na plac apelowy AWL, gdzie obejrzeli dynamiczny pokaz działania bojowego patrolu rozpoznawczego w strefie konfliktu militarnego w wykonaniu podchorążych AWL.

Podczas dwudniowego posiedzenia Sekcji, jej członkowie mieli również okazję do poznania uroków Wrocławia. Podczas pobytu w naszym mieście odwiedzili Panoramę Racławicką oraz zwiedzili Stare Miasto i Ostrów Tumski.


Tekst: mjr Marcin Jasnowski

Zdjęcia: st. chor. szt. Marek Kańtoch

Back to top