AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH


2 lipca br. w Sali Tradycji Akademii Wojsk Lądowych odbyła się uroczystość wręczenia aktów mianowania na wyższe stopnie wojskowe oraz powitania nowo przybyłego żołnierza zawodowego.

W związku z objęciem nowego stanowiska służbowego awans na kolejny stopień wojskowy otrzymali: płk Grzegorz Stankiewicz, płk Artur Duchaczek, ppłk Piotr Saska oraz mjr Sebastian Gajowiak.

Obowiązki Starszego Wykładowcy w Zakładzie Działań Bojowych, Instytutu Dowodzenia, objął ppłk Jacek Gielata, przebywający dotychczas w rezerwie kadrowej Dyrektora Departamentu Kadr. Kadrę dydaktyczną w Zespole Wojsk Rakietowych i Artylerii, Zakładu Wsparcia Bojowego, Instytutu Dowodzenia wzmocnił mjr Piotr Sobański, który przybył do Akademii Wojsk Lądowych z 23. Pułku Artylerii w Bolesławcu.

– Przeszło dwa lata temu, kiedy obejmowałem stanowisko Rektora-Komendanta przekazałem wszystkim, że chcę stworzyć drużynę, która będzie rozumiała moją strategię oraz wizję funkcjonowania i rozwoju Akademii. Każdy mógł do niej przystąpić. Awansowani oficerowie tak uczynili i co najważniejsze, oddali się z pełnym zaangażowaniem realizacji mojej strategii i budowie marki Akademii Wojsk Lądowych. Efekty ich ciężkiej pracy widzimy dziś, podczas uroczystości z okazji mianowania na kolejne stopnie wojskowe – powiedział Rektor-Komendant AWL, gen bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka.

– W tym szczególnym dniu jest mi niezmiernie miło, że w tak dużej liczbie przybyliście na nasze święto. Świadczy to o tym, że nasza praca i poświęcenie służbie zostały dostrzeżone przez Pana Rektora i przełożonych. Niemniej jednak nasz sukces nie byłby możliwy bez podwładnych, którzy swoim profesjonalizmem i zaangażowaniem wspierali nas w działaniu. Dziękuję również rodzinom, które często samodzielnie musiały rozwiązywać problemy dnia codziennego, gdy my poświęceni byliśmy sprawom służbowym. Nasz awans to sukces osobisty, ale również i zobowiązanie do dalszej ciężkiej pracy na rzecz budowy najlepszej uczelni dowódców w Europie – mówił w imieniu bohaterów uroczystości płk dr Grzegorz Stankiewicz, Kanclerz AWL.

Rektor-Komendant AWL dokonał wręczenia aktów mianowania na kolejne stopnie wojskowe oraz złożył życzenia wszelkiej pomyślności w dalszej służbie wojskowej.


Tekst: mjr Marcin Jasnowski

Zdjęcia: st. chor. szt. Marek Kańtoch

Back to top