AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH


Międzynarodowy Wojskowy Kurs Przywództwa (IMLC), organizowany w AWL przez Wydział Zarządzania we współpracy z Instytutem Dowodzenia, wszedł w fazę praktycznej realizacji. Przez tydzień podchorążowie i kadeci zagraniczni praktycznie szkolą się w Górskim Ośrodku Szkolenia „Wysoki Kamień” w Szklarskiej Porębie.

W pierwszej części kursu realizowanej w murach Akademii Wojsk Lądowych, studenci skupiali swoją uwagę na zajęciach teoretycznych i warsztatach dotyczących problematyki leadershipu. Teraz przez tydzień przekuwają teorię w praktykę podczas działanie w terenie.

Podczas szkolenia w Górskim Ośrodku Szkolenia „Wysoki Kamień” uczestnicy kursu doskonalą m.in.: umiejętności nawigacji, czytania mapy oraz komunikacji w zespole podczas marszu kondycyjnego na dystansie ponad 15 kilometrów. W trakcie zajęć z SERE, które wszyscy muszą w trakcie szkolenia zaliczyć, przygotowują się do przetrwania w trudnych warunkach na terenie przeciwnika. Studenci doskonalą się również w zakresie planowania, dowodzenia w działaniu, podejmowaniu decyzji oraz rozwijaniu kompetencji przywódczych, takich jak komunikacja, motywacja, czy branie odpowiedzialności za podejmowane decyzje.

Ciekawym elementem szkolenia jest dotarcie do poszkodowanego żołnierza, który zaginął podczas akcji bojowej. Aby nawiązać z nim kontakt, najpierw uczestnicy kursu muszą rozwiązać krzyżówkę i podać jej hasło. Dopiero wtedy poszkodowany przekaże im informację o dalszym zadaniu. W trakcie tego samego zadania muszą zbudować nosze do przetransportowania rannego i pokonać wysoką ścianę za pomocą zbudowanej z siebie piramidy.

Szkolenie w Górskim Ośrodku Szkolenia „Wysoki Kamień” to nie tylko zajęcia taktyczne. Instruktorzy duży nacisk kładą również na przygotowanie przyszłych oficerów do skutecznej komunikacji i pracy z mediami, w tym umiejętnego unikania przekazywania informacji wrażliwych, czy skutecznego zachowania się w sytuacji kryzysowej.


 

Tekst: mjr Marcin Jasnowski

Zdjęcia: st. szer. pchor. Adrian Jastrowicz

Back to top