AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH


W dniu 04 lipca br., na zaproszenie Rektora-Komendanta AWL gen. bryg. dr. hab. inż. Dariusza Skorupki, Przewodniczący Konwentu Dziekanów – kmdr Wiesław Banaszewski spotkał się z kadrą i słuchaczami Akademii Wojsk Lądowych.

W czasie spotkania Przewodniczący Konwentu Dziekanów poruszył zagadnienia dotyczące struktury i zadań organów przedstawicielskich żołnierzy zawodowych. Przedstawił również główne kierunki działania w bieżącej kadencji (2017 – 2019) oraz omówił podejmowane inicjatywy w zakresie rozwiązania problemów służby wojskowej.

W swoim wystąpieniu Przewodniczący wyjaśnił wątpliwości związane z projektami zmian legislacyjnych procedowanych w MON oraz dotyczącymi przepisów normujących zasady służby wojskowej i uprawnień socjalnych żołnierzy zawodowych.

Na zakończenie spotkania kmdr Wiesław Banaszewski otrzymał od obecnych na spotkaniu podchorążych V roku ryngraf pamiątkowy AWL, który w ich imieniu wręczył przyszły prymus AWL – sierż. pchor. Andrzej Wysoczański.


Tekst: mjr Marcin Jasnowski

Zdjęcia: st. chor. szt. Marek Kańtoch

Back to top