AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH 


Prorektor ds. wojskowych płk dr Marek Pytel w imieniu Rektora-Komendanta AWL wręczył akt mianowania na wyższy stopnień wojskowy oraz powitał żołnierzy rozpoczynających służbę wojskową w Akademii Wojsk Lądowych.

– Mianowania są procesem ciągłym i cieszę się, że kolejny oficer awansuje w naszej Akademii. Liczę na ciężką i owocną służbę wszystkich Państwa. Nowoprzybyłym oficerom życzę sukcesów zawodowych w budowie najlepszej uczelni dowódców w Europie – powiedział w imieniu Rektora-Komendanta Prorektor ds. wojskowych płk dr Marek Pytel, zwracając się do głównych bohaterów uroczystości.

Na wyższy stopień wojskowy awansowany został: mjr Piotr Bastkowski.

W murach AWL przywitani zostali: ppłk Grzegorz Daniel, kpt. Szczepan Starczewski, ppor. Dariusz Adamiec, ppor. Artur Jucha.


Tekst: mjr Marcin Jasnowski

Zdjęcia: st. chor. szt. Marek Kańtoch

 

Back to top