AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH 


Na placu apelowym Akademii Wojsk Lądowych odbyła się uroczysta zbiórka z okazji przysięgi wojskowej słuchaczy Kursu Przeszkolenia Kadr Rezerwy – oficerskiego – Korpusu Osobowego Duszpasterstwa.

– Przysięga wojskowa, to ważny osobisty akt, zobowiązujący każdego żołnierza do rzetelnego i wiernego wypełniania obowiązków wobec Ojczyzny. W słowach roty przysięgi znajdujemy wartości uniwersalne, które muszą być dla nas żołnierzy najważniejszym drogowskazem. Pamiętajcie o tym, że w tych kilku zdaniach zawarte są treści zasadnicze, takie jak: Sztandar, Bóg, Honor i Ojczyzna oraz deklaracja poświęcenia życia dla nich – powiedział Rektor – Komendant AWL gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka.

Duszpasterskiego błogosławieństwa udzielili: Dziekan Dekanatu Sił Powietrznych ks. prałat płk Janusz Radzik, Prawosławny Dziekan Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych ks. płk dr Eugeniusz Bójko oraz przedstawiciel Ewangelickiego Biskupa Wojska Polskiego ks. por. Waldemar Gabryś.

Podczas uroczystości sekretarz biskupa polowego WP ks. kpt. Marcin Janocha odczytał list biskupa do bohaterów uroczystości. – Wasza droga do służby Ojczyźnie przez kapłańską posługę wobec żołnierzy rozpoczyna się wraz ze złożeniem przysięgi wojskowej. Od teraz, zachowując nadal swą kapłańską tożsamość, stajecie się dla nich towarzyszami broni. Waszą bronią na służbie Ojczyźnie nie będą jednak karabiny i czołgi, lecz Słowo Boże i sakramenty – przekazał zebranym cytując słowa biskupa polowego WP bp. gen. bryg. dr. Józefa Guzdka.

Za uzyskanie bardzo dobrych wyników w wykonywaniu zadań służbowych podczas szkolenia podstawowego, listem gratulacyjnym wyróżnieni zostali: ks. szer. pchor. rez. Jacek Kuczmier oraz ks. szer. pchor. rez. Łukasz Matuszczak.

Kapelani wojskowi od 2 lipca br. brali udział w intensywnym szkoleniu podstawowym. W tym czasie uczyli się zasad działania na polu walki oraz brali oni udział w szeregu zajęć teoretycznych i praktycznych zakończonych egzaminem. Za kilka dni rozpoczną kolejny etap służby – okres nauki i szkolenia specjalistycznego.


tekst: mjr Marcin Jasnowski

zdjęcia: st. chor. sztab. Marek Kańtoch/st. szer. pchor. Kornel Wasilewski

 

Back to top