AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH


W Akademii Wojsk Lądowych odbyła się uroczystość wręczenia patentów oficerskich, dyplomów oraz świadectw.

Patenty oficerskie w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – zwierzchnika Sił Zbrojnych RP bohaterom uroczystości wręczył pełniący obowiązki Rektora-Komendanta AWL Prorektor ds. Dydaktycznych płk dr Jacek Narloch oraz Prorektor ds. Wojskowych płk dr Marek Pytel. Dyplomy oraz świadectwa w imieniu Rektora-Komendanta AWL wręczył Dziekan Wydziału Zarządzania ppłk dr Józef Ledzianowski oraz Dyrektor Instytutu Dowodzenia płk dr Lech Plezia. Dowódcą uroczystości był płk Jacek Szlęk.

- Jestem świadomy, że osiągnięcie tego celu kosztowało was dużo pracy i wyrzeczeń. Jestem również przekonany, że był to wysiłek intelektualny oraz fizyczny. Bowiem dotarcie do celu wymagało od was samodyscypliny, pokonywania własnych słabości, ale także umiejętności dostosowania się do niewątpliwie szczególnych warunków i reguł, które obowiązują w naszej Akademii – mówił płk dr Jacek Narloch.

- Patent jest symbolem zaszczytu i godności bycia oficerem Wojska Polskiego. Stanowi symboliczne potwierdzenie posiadania zalet i zdolności do pełnienia obowiązków oficera oraz gotowości poświęcenia ku dobru i chwale Ojczyzny – powiedziała w imieniu absolwentów sierż. pchor. Maja Forjasz.

Delegat Biskupa Polowego Wojska Polskiego ks. prałat płk Janusz Radzik odprawił mszę świętą w intencji tegorocznych absolwentów, w której uczestniczyli kadra, pracownicy wojska oraz podchorążowie.


 

Tekst: mjr Marcin Jasnowski

Zdjęcia: st. chor. szt. Marek Kańtoch, kpr. pchor. Kornel Wasilewski

 

Back to top