AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH


W dniu 09.09.2018 r. kilkudziesięciu podchorążych AWL udało się do Wizny w celu wzięcia udziału w uroczystościach upamiętniających 79 rocznicę bohaterskich walk żołnierzy Wojska Polskiego o Odcinek Obrony „Wizna” nazywany „polskimi Termopilami”.

Uroczystości na Górze Strękowej, w miejscu śmierci dowódcy obrony - kpt. Władysława Raginisa, podczas których odbyła się Msza polowa oraz odczytano apel poległych, zgromadziły kilka tysięcy osób. Delegacja AWL złożyła wiązankę kwiatów przy tablicy upamiętniającej obrońców Wizny. Po uroczystościach podchorążowie wysłuchali na miejscu interesującego wykładu na temat przebiegu walk na tym terenie we wrześniu 1939 r., który wygłosili organizatorzy uroczystości: pan Dariusz Szymanowski oraz kpt. Marcin Sochoń.

W drodze powrotnej nasi podchorążowie zwiedzili miejsce, w którym w okresie II Rzeczypospolitej znajdowała się Szkoła Podchorążych Piechoty w Komorowie. Dzięki uprzejmości mjr. Andrzeja Komorowskiego z 22 Wojskowego Ośrodka Kartograficznego przyszli oficerowie poznali tajniki szkolenia podchorążych w okresie międzywojennym.

Ostatnim punktem podróży historyczno-wojskowej było zwiedzanie Muzeum Kresów i Ziemi Ostrowskiej w Ostrowi Mazowieckiej, gdzie znajdują się zbiory dotyczące m.in. Szkoły Podchorążych Piechoty, obrony Grodna w 1939 r., a także postaci rotmistrza Witolda Pileckiego.


 

Tekst: ppłk Adam Szymanowicz

Zdjęcia: sierż. pchor. Mateusz Wolski

 

 

Back to top