AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH


W dniach 2-5 września 2018 r. w Brukseli odbyło się 39. Spotkanie Grupy Implementacyjnej UE, zorganizowane tym razem na terenie belgijskiej Królewskiej Akademii Wojskowej, podczas którego odbyła się ceremonia wręczenia Honorowego Członkostwa Grupy Implementacyjnej dla Pani Anny Zamiar-Ziółkowskiej.

Kierownik Biura Karier i Programu Erasmus AWL, odebrała to wyróżnienie z rąk Przewodniczącego Implementation Group (IG) płk. dr. hab. Haralda Gella, komendanta belgijskiej Royal Military Academy gen. dyw. Ir Lutgardis Claes oraz dyrektora European Security and Defense College Pana Dirka Dubois.

Wyróżnienie przedstawiciela AWL przez gremium reprezentantów wszystkich państw Grupy Implementacyjnej UE nabiera szczególnej wartości, gdyż wskazuje na pozytywny wizerunek i pozycję lidera Akademii na arenie międzynarodowej. Stanowi to szczególne wyróżnienie dla naszej Alma Mater, gdyż podkreśla uznanie dużego zaangażowania w działalność międzynarodową, przede wszystkim w inicjatywy międzynarodowych partnerstw strategicznych ukierunkowanych na zwiększanie mobilności studentów wojskowych. Do tej pory wyróżnienie otrzymał Szef Sztabu Wojskowego Unii Europejskiej – generał Mikhail Kostarakos.

Ponadto, podczas spotkania IG delegacja AWL w składzie: ppłk dr Marcin Bielewicz oraz p. Anna Zamiar-Ziółkowska zaprezentowała nową ofertę edukacyjną dla studentów zagranicznych jak również najnowszy produkt realizowanego przez Akademię kolejnego Projektu Strategicznego International Military Leadership Academy, w którym nasza Uczelnia po raz drugi jest liderem.

Należy podkreślić, iż AWL jest dotychczas jedyną uczelnią wojskową w Europie, która wygrała i przewodniczyła w dwóch projektach Partnerstwa Strategicznego, co jest wyrazem wysokiego poziomu realizacji tych zadań oraz zaufania, jakim darzą Akademię partnerzy zagraniczni.


Tekst: ppłk dr Marcin Bielewicz

Zdjęcia: AWL

 

Back to top