AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH


W Akademii Wojsk Lądowych odbył się uroczysty apel z okazji Święta Wojsk Lądowych.

Od 1996 roku na pamiątkę odsieczy wiedeńskiej obchodzimy święto Wojsk Lądowych. To największy Rodzaj Sił Zbrojnych RP, który obecnie dynamicznie się rozwija. Wierzę, że rozbudowa SZ RP, a w tym Wojsk Lądowych wpłynie na poprawę bezpieczeństwa naszego kraju i naszych sojuszników i takiego, wysokiego poziomu bezpieczeństwa w dniu naszego święta serdecznie Wam Żołnierze i Państwu życzę. (…) Warto być silnym, bo silnych szanują nawet pobici, a słabych nie szanują nawet wyzwoleni – powiedział Rektor-Komendant AWL gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka do zebranych na placu apelowym Akademii.

Rektor- Komendant AWL podziękował również za trud włożony w służbę oraz codzienną pracę, które przybliżają społeczność akademicką AWL do ambitnego celu budowy „Akademii Liderów” – najlepszej uczelni dowódców w Europie.

W trakcie apelu zostały wręczone medale resortowe, które otrzymali:

Złoty Medal Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny:

ppłk Piotr Saska, ppor. Marek Błachut, st. chor. szt. Dariusz Ostrowski, chor. Krzysztof Jarząbek.

Srebrny Medal Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny:

ppłk Bartosz Sylwestrzak, ppłk Marek Głowacz, ppłk Piotr Szczepański, mjr Paweł Wasilewski, mjr Marcin Płucienniczak, kpt. Jarosław Affek, por. Robert Kocur, st. chor. szt. Sylwester Zasada, st. chor. szt. Rafał Borowiecki, mł. chor. Paweł Świerzko, mł. chor. Wiesław Nowaczyk, st. sierż. Krzysztof Skibiński.

Brązowy Medal Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny:

kpt. Jakub Cichy, kpt. Dawid Dobies, kpt. Mariusz Kalinowski, kpt. Cyriak Krzyżański, kpt. Jacek Miedziak, kpt. Przemysław Stanisz, kpt. Paweł Wajszczuk, por. Maria Mańkowska, por. Kamil Szewczyk, ppor. Łukasz Wójciak, st. sierż. Marcin Rajter, p. Katarzyna Penkala, p. Monika Tylewska, p. Maciej Popławski.

Na podstawie ustawy z dnia 9 października 2009 r. o dyscyplinie oraz rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie wyróżniania żołnierzy, byłych żołnierzy oraz pododdziałów, oddziałów i instytucji wojskowych, za znaczące osiągnięcia szkoleniowe, dydaktyczne, w dowodzeniu, szkoleniu, pracy wychowawczej, eksploatacji środków technicznych i uzbrojenia, Rektor-Komendant AWL wyróżnił nadaniem:

Tytuł honorowy „Zasłużony Żołnierz Rzeczypospolitej Polskiej” z odznaką III stopnia:

ppłk Mariusz Ratajczyk, ppłk Krzysztof Gruca, ppłk Józef Ledzianowski, mjr Mirosław Halot, kpt. Przemysław Stanisz, kpt. Dariusz Furtek-Kostyrski, kpt. Paweł Wajszczuk, st. chor. szt. Marcin Dziurbiel.

Na wniosek kapituły Medalu Pamiątkowego Akademii, Rektor-Komendant AWL przyznał „Medal Pamiątkowy Akademii” niżej wymienionym żołnierzom:

płk Marek Pytel, płk Jacek Narloch, ppłk Sławomir Hajt.

***

335 lata temu, 12 września 1683 roku polsko-niemiecko-austriackie oddziały pod wodzą Jana III Sobieskiego rozbiły pod Wiedniem stutysięczną armię imperium osmańskiego dowodzoną  przez wezyra Kara Mustafę.

Batalia ta przeszła do historii. Uratowała chrześcijańską Europę przed muzułmańską inwazją, a oddziały husarii zyskały nieśmiertelną sławę.

Święto Wojsk Lądowych w obecnej postaci zostało wprowadzone 22 lata temu - 12 września 1996, ale początki obchodów świąt Wojsk Lądowych sięgają okresu II Rzeczypospolitej.


Tekst: mjr Marcin Jasnowski

Zdjęcia: st. chor. szt. Marek Kańtoch

 

Back to top