AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH


Zakład Rozpoznania Instytutu Dowodzenia Akademii Wojsk Lądowych pod kierownictwem ppłk. Artura Gonciarza, w dniach 10-11 września 2018 r. zorganizował seminarium naukowe pt. ,,Wykorzystanie optoelektronicznych przyrządów rozpoznania na współczesnym polu walki’’.

Seminarium zainaugurował Prorektor ds. Dydaktycznych płk dr inż. Jacek Narloch witając zaproszonych gości w tym m.in.: przedstawicieli instytucji centralnych MON, dowództw, jednostek wojskowych oraz kadrę, podchorążych i słuchaczy AWL.

Głównym celem seminarium było określenie faktycznych możliwości pozyskania wiarygodnych informacji rozpoznawczych z urządzeń optoelektronicznych będących na wyposażeniu jednostek  i pododdziałów rozpoznawczych Wojsk Lądowych oraz wskazanie perspektyw rozwoju urządzeń optoelektronicznych służących do prowadzenia rozpoznania na współczesnym polu walki.

Pierwszego dnia, w auli Instytutu Dowodzenia odbyły się wykłady i prezentacje, w ramach których przedstawiciele jednostek i instytucji wojskowych oraz firm cywilnych, zapoznali uczestników z charakterystyką i możliwościami prezentowanych urządzeń i systemów rozpoznawczych. Jako pierwszy wystąpił przedstawiciel Ośrodka Rozpoznania Obrazowego z wystąpieniem nt. „Wykorzystanie i możliwości optoelektronicznych sensorów obrazujących powierzchnię Ziemi przenoszonych na platformach satelitarnych”. Następnie przedstawiciele 12. Bazy Bezzałogowych Statków Powietrznych oraz Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych zapoznali uczestników seminarium z zasadami użycia oraz możliwościami bezzałogowych statków powietrznych (BSP) aktualnie wykorzystywanych przez Wojska Lądowe, tzn. mini BSP ORBITER v. 2014 oraz mini BSP Fly Eye. Zaproszeni przedstawiciele podmiotów cywilnych przedstawili możliwości najnowszej generacji optoelektronicznych urządzeń służących do szybkiego i precyzyjnego wykrywania, lokalizacji i identyfikacji obiektów oraz możliwości wykorzystania wielowirnikowych bezzałogowych urządzeń latających w działaniach taktycznych.

Drugi dzień seminarium stał pod znakiem testów i eksperymentów praktycznych. Uczestnicy seminarium mogli w praktyce zweryfikować możliwości naziemnych urządzeń rozpoznawczych oraz prezentowanych bezzałogowych statków powietrznych. Od godziny 11.00 przystąpiono do wykonywania lotów BSP zgodnie z wcześniej postawionymi zadaniami. Każdy z trzech prezentowanych bezzałogowych aparatów latających miał do przeprowadzenia misję w ramach której, weryfikacji według tej samej procedury, podlegały zdolności rozpoznawcze BSP. Na każdą misję składało się sześć elementów (zadań do wykonania), w ramach których dokonano: sprawdzenia skrytości działania BSR, weryfikacji możliwości głowic optoelektronicznych przenoszonych na BSP i ich realnych zdolności w zakresie wykrywania celów oraz rozróżniania szczegółów obserwowanych obiektów (np. jaki rodzaj broni przenosi żołnierz), sprawdzenia dokładności określania położenia wykrytych obiektów (celów). W ramach prowadzonych w powietrzu testów uczestnicy seminarium mieli niepowtarzalną możliwość zapoznania się z aktualnymi możliwościami i ograniczeniami BSP, tak żeby byli optymalnie przygotowani do współdziałania z obsługami statków na współczesnym i przyszłym polu walki.

W czasie praktycznej części realizowanej na Ośrodku Szkolenia AWL „Raków”, uczestników seminarium odwiedził Rektor-Komendant AWL gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka, który w trakcie krótkiego wystąpienia wyraził zadowolenie z tak licznej reprezentacji gości spoza Akademii, jak również z przebiegu seminarium, wysokiego poziomu wystąpień oraz merytorycznie wartościowych pokazów.


Tekst: ppłk Artur Gonciarz

Zdjęcia: ppłk Artur Gonciarz

 

Back to top