AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH


Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki otrzymała na wniosek Ministra Obrony Narodowej postanowienie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu sztandaru wojskowego. 

Jest to doniosły dzień dla naszej społeczności Akademickiej. Dla każdego żołnierza i jednostki wojskowej sztandar odgrywa doniosłą rolę. Zagrzewa do czynów bohaterskich oraz umacnia patriotyzm. Otrzymanie sztandaru, uosabiającego suwerenną i niepodległą Rzecząpospolitą jest wyróżnieniem dla każdej jednostki wojskowej, gdyż stanowi jej znak jako symbol sławy wojennej, tradycji, honoru, wierności i męstwa.

 

 

Back to top