AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH


Akademia Wojsk Lądowych tradycyjnie uczestniczyła wspólnie z innymi wrocławskimi uczelniami w środowiskowej inauguracji roku akademickiego.

Uroczystość w Oratorium Marianum Uniwersytetu Wrocławskiego rozpoczęło przemówienie inauguracyjne prof. Marka Ziętka, przewodniczącego Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola podczas którego minutą ciszy uczczono zmarłych pracowników nauki. W swym wystąpieniu profesor zwrócił uwagę na sukcesy wrocławskich naukowców i uczelni na arenie międzynarodowej, w tym również naszej Akademii, której innowacje w technologiach w zakresie obronności zdobyły uznanie i wyróżnienia podczas targów wynalazczości w Genewie.

Poza obowiązkową w tym dniu immatrykulacją, w trakcie której reprezentanci studentów uczelni Wrocławia otrzymali ozdobną rotę ślubowania, wręczono również Wrocławską Nagrodę Naukową. Z inicjatywy Prezydenta Wrocławia trafia ona w ręce naukowca lub artysty, który dzięki swym interdyscyplinarnym aktywnościom wybitnie służy integracji wrocławskiego środowiska akademickiego. Tegorocznym laureatem został prof. dr hab. inż. Jerzy Jasieńko, który zgodnie z tradycją, po odebraniu nagrody wygłosił Wykład Inauguracyjny zatytułowany „Zabytki – zagrożenia i przekształcenia”.

Podczas inauguracji, doradca społeczny Wicepremiera, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina, prezes Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii (PORT) Piotr Dytka, odczytał list gratulacyjny ministra skierowany do przedstawicieli wrocławskiej nauki.

Dodatkową atrakcją poniedziałkowej uroczystości był występ połączonych chórów Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu – Chóru Feichtinum i Chóru im. Stanisława Krukowskiego pod dyrekcją dr hab. Agnieszki Franków-Żelazny.

Muzyka zabrzmiała także na wrocławskim Rynku – bezpośrednio po zakończeniu uroczystości w Oratorium Marianum, jej uczestnicy wzięli udział w orszaku środowiska naukowego oraz wspólnie odśpiewali „Gaudeamus igitur”.


Tekst: mjr Marcin Jasnowski

Zdjęcia: Tomasz Walów/AWL

 

Back to top