AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH 


Inauguracja roku akademickiego to tradycja, która jest świętem każdej uczelni. Świętem, które kończy okres wakacyjny i rozpoczyna czas wytężonej pracy. Akademia Wojsk Lądowych zainaugurowała nowy rok akademicki 2018/2019 w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu.

Inauguracja to szczególny czas dla studentów pierwszego roku, którzy rozpoczynając edukację, wkraczają także w dorosłe życie. Serdecznie Was witam w murach Akademii Wojsk Lądowych (…). Gratuluje samodyscypliny oraz kontroli nad własnymi słabościami, które umożliwiły przejście niełatwej selekcji prowadzonej na początkowym etapie studiów w Akademii Wojsk Lądowych. Traktujcie to Państwo, jako pierwszy, bardzo ważny, a przede wszystkim zdany egzamin – powiedział w Narodowym Forum Muzyki Rektor-Komendant gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka podczas rozpoczęcia nowego roku akademickiego Akademii Wojsk Lądowych. Rektor-Komendant w przemówieniu nawiązał również do pierwszej rocznicy utworzenia Akademii Wojsk Lądowych. Akademia Wojsk Lądowych obchodzi dzisiaj pierwszą rocznicę powołania do grona uczelni akademickich. Rocznica ta zbiega się z setną rocznicą odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę. Jest to dla nas wyjątkowy czas w którym wspominamy chlubne tradycje naszych poprzedniczek – mówił. 

W uroczystości wzięło udział wielu znamienitych gości, wśród których znaleźli się Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Tomasz Zdzikot oraz były Superintendent Akademii Wojskowej w West Point (USMA) gen. broni Robert L. Caslen. Gościliśmy również przedstawicieli: Ministerstwa Obrony Narodowej, Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, jednostek wojskowych, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, duchowieństwa, władz wojewódzkich i samorządowych oraz delegacje uczelni krajowych i zagranicznych .

Wstępem do inauguracji był pokaz wyszkolenia wojskowego oraz koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.

Podczas uroczystości, zgodnie z tradycją, studenci odśpiewali najstarszą pieśń żaków „Gaudeamus Igitur” oraz „Pieśń rycerską”.

Szczególnym momentem było ślubowanie odczytane przez Prorektora ds. dydaktycznych, a złożone przez studentów pierwszego roku.

Dzisiejszy dzień jest szczególny, zwłaszcza dla każdego żaka. Jest to bowiem dzień, w którym rozpoczynamy następny rok akademicki. Tego dnia przechodzimy o poziom wyżej w arkanach wiedzy. Natomiast najmłodsi żacy zasilą grono braci studenckiej. Uczyńcie wszystko, aby po latach mieć poczucie, że nie zmarnowaliście tego czasu – zwrócił się do nowo przyjętych studentów Przewodniczący Rady Samorządu Studenckiego sierż. pchor. Adam Kołcz.

Za szczególne zasługi położone w rozwój współpracy pomiędzy Akademią Wojsk Lądowych i Akademią Wojskową w West Point oraz umiędzynarodowienie naszej Uczelni Rektor-Komendant wręczył medale honorowe gen. broni Robertowi L. Caslenowi (USA) oraz płk. prof. nadzw. dr. hab. Haraldowi Gellowi (Austria). Podczas uroczystości wręczono nagrody Rektora-Komendanta przyznane za wyniki uzyskane przez podchorążych podczas zawodów użyteczno-bojowych Sandhurst w West Point oraz za zwycięstwo podchorążych AWL w klasyfikacji plutonów aeromobilnych podczas zawodów pododdziałów wojsk pancernych i zmechanizowanych oraz aeromobilnych i zmotoryzowanych.

Rektor-Komendant AWL wręczył również nagrody indywidualne i zespołowe za całokształt dorobku naukowego, dydaktyczno-organizacyjnego, szkoleniowego oraz publicystycznego w roku akademickim 2017/2018. Nagrody otrzymali: prof. dr hab. inż. Marian Kopczewski, mjr dr Robert Balcerzyk, prof. dr hab. Zbigniew Ścibiorek, ppłk dr Marek Bodziany, płk dr Czesław Dąbrowski, ppłk dr Mirosław Meńkarski, mjr dr Marek Kociuba, kpt. dr Maciej Kupryjańczyk, mjr dr Piotr Pietrakowski, mjr dr Gustaw Michalewski, mjr dr Paweł Wasilewski, kpt. mgr Tomasz Kamiński, por dr Maria Mańkowska, mgr Agnieszka Taurogińska-Stich, ppłk mgr Artur Gonciarz i kpt. dr Jarosław Affek.

Za złożenie najlepszych prac magisterskich, inżynierskich oraz licencjackich Uczelni nagrodzeni zostali: Aleksandra Rzepecka, Urszula Pleśniarska, ppor. Daniel Popławski, Magda Maciejewska, sierż. pchor. Aleksandra Smoleń, sierż. pchor. Remigiusz Trybus, plut. pchor. Witold Pruchnicki.

Samorząd Województwa Dolnośląskiego ufundował nagrodę za „Najlepszy Dyplom Roku”. Spośród prac obronionych na Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie i Wydziale Zarządzania w roku akademickim 2017/2018 nagrody otrzymali: ppor. Andrzej Wysoczański oraz Jarosław Dudziak.

Wykład inauguracyjny „Honorable Leadership in the Profession of Arms” wygłosił były superintendent najsłynniejszej i najbardziej renomowanej na świecie Akademii Wojskowej w West Point, gen. broni Robert L. Caslen.

Rok akademicki 2018/2019 w AWL rozpoczyna 2095 studentów. Pod nadzorem AWL na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi kształci się 417 kandydatów na żołnierzy zawodowych, realizując również szkolenie wojskowe. Planuje się realizację 19 kursów kwalifikacyjnych, 42 kursów doskonalących (w ramach systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych) i 4 kursów językowych dla około 1650 żołnierzy zawodowych oraz 14 kursów na potrzeby przeszkolenia kadr rezerwy. W Studium Oficerskim przeszkolonych zostanie 352 kandydatów na oficerów. Łącznie różnymi formami studiów i kursów w Uczelni objętych będzie ponad 4600 studentów i słuchaczy.

O nas w mediach:

https://wroclaw.tvp.pl/39288779/moda-na-wojsko-w-awl-siedem-osob-na-jedno-miejsce

https://wroclaw.tvp.pl/39288849/02102018-1830

http://www.mon.gov.pl/aktualnosci/artykul/najnowsze/wiceminister-zdzikot-na-inauguracji-roku-akademickiego-w-awl-62018-10-02/

http://www.wojsko-polskie.pl/pl/articles/z-zycia-wojska-s/wiceminister-zdzikot-na-inauguracji-roku-akademickiego-w-awl-22018-10-03/

http://www.polska-zbrojna.pl/home/articleshow/26522?t=AWL-zainaugurowa

https://www.wroclaw.pl/akademia-wojsk-ladowych-we-wroclawiu-zainaugowala-rok-akademicki

http://portal-mundurowy.pl/

http://promilitaria21.home.pl/autoinstalator/joomla/szkoly-i-uczelnie/item/8111-pierwszy-rok-akademii-wojsk-ladowych-na-100-lecie-niepodleglosci


Tekst: mjr Marcin Jasnowski

Zdjęcia: st. chor. szt. Marek Kańtoch/kpr. pchor. Kornel Wasilewski

 

Back to top