AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH


Akademia Wojsk Lądowych obchodziła Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji nauczyciele akademiccy oraz pracownicy oświaty otrzymali nagrody.

W dniu 11 października br. obchodziliśmy w AWL Dzień Edukacji Narodowej, który ustanowiony został w 1982 roku na pamiątkę powołanej przez króla Stanisława Poniatowskiego 14 października 1773 roku Komisji Edukacji Narodowej.

– Dzień 14 października jest we współczesnej Polsce obchodzony jako dzień upamiętniający dokonania Komisji Edukacji Narodowej, ale też dzień, w którym tradycyjnie dziękujemy nauczycielom i wszystkim pracownikom oświaty za ich pracę – powiedział Rektor-Komendant gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka do zebranych podczas uroczystości gości. Podziękował również za zaangażowanie w działalność dydaktyczną, za wyrozumiałość i cierpliwość w stosunku do studentów i słuchaczy, jak również za zrozumienie codziennych problemów, z jakimi spotyka się nasza Uczelnia.

Podczas spotkania Przewodniczący Zarządu Uczelnianego NSZZ PW wyróżnił z okazji jubileuszu związkowego za długoletnią pracę zawodową w Akademii Panie: Anetę Dzianach-Adamowską oraz Annę Ławicką.

W tym szczególnym dniu, w dowód uznania i podziękowania za szczególnie wysoki poziom pracy dydaktycznej oraz zaangażowanie w organizację przebiegu procesu kształcenia i szkolenia, a także ponadnormatywne wykonywanie obowiązków w zakresie działalności zabezpieczającej proces kształcenia, Rektor-Komendant AWL wyróżnił 83 wojskowych i cywilnych nauczycieli akademickich oraz 5 pracowników Oddziału Koordynacji Kształcenia i Szkolenia.


Tekst: mjr Marcin Jasnowski

Zdjęcia: st. chor. szt. Marek Kańtoch

 

Back to top