AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH


Akademia Wojsk Lądowych gości Stevena E. Horsley’a z Universytetu w Charleston, w ramach nadzorowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej projektu Katedra Ad Hoc.

To już kolejna wizyta zagranicznego wykładowcy w murach naszej Akademii, w ramach programu Katedra Ad Hoc. Tym razem gościa przyjął Zakład Przywództwa, Wydziału Zarządzania. W ramach wizyty w AWL, Steven Horsley prowadzi cykl wykładów i warsztatów dotyczących problematyki przywództwa.

Prelegent jest byłym podoficerem wojsk specjalnych, posiada doświadczenie bojowe zdobyte podczas operacji w Afganistanie, Iraku i w państwach afrykańskich. Podczas zajęć z podchorążymi dzieli się swoją wiedzą, w szczególności skupiając się na zasadach efektywnego zarządzania czasem i motywacji, będących fundamentem wiedzy kompetentnego lidera.

W trakcie wykładów gość kompleksowo wyjaśnia sposób kształtowania relacji na linii podoficer – oficer i wynikających z tego zasad budowania zespołu oraz zdolności przewodzenia w sytuacjach trudnych, których zrozumienie jest kluczowe w procesie kształtowania kompetencji przywódczych przyszłych absolwentów AWL.


Tekst: mjr Piotr Pietrakowski

Zdjęcia: st. chor. szt. Marek Kańtoch

 

Back to top