AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH


W dniach 16-18 listopada br., reprezentacja Akademii Wojsk Lądowych pod kierownictwem mjr. Pawła Wasilewskiego z Wydziału Zarządzania AWL, uczestniczyła w zawodach Military of Leadership Competition, organizowanych przez Oficerską Szkołę Wojsk Lądowych w Dreźnie.

Do rywalizacji stanęło 14 zespołów, w skład których wchodzili kadeci: niemieccy, angielscy, austriaccy oraz podchorążowie AWL. Uczestnicy, aby wykonać postawione przed nimi przez organizatorów zadania, musieli wykazać się zarówno logicznym myśleniem, jak również myśleniem abstrakcyjnym i strategicznym oraz wysoką sprawnością fizyczną. Do ukończenia było 14 zadań sprawdzających kompetencje przywódcze, wiedzę ogólnowojskową, wyszkolenie psychofizyczne oraz umiejętność przygotowania się do realizacji zadań w środowisku wysokiego stresu.

Podczas rywalizacji zawodnicy mieli do wykonania m.in.: zabezpieczenie i przetransportowanie rannych, zbudowanie wału przeciwpowodziowego, pokonanie wodnego toru przeszkód, zbudowanie przeprawy za pomocą belek (most Leonarda da Vinci). Zawodnicy zmagali się również z zadaniem dotyczącym ułożenia hasła z ukrytych elementów, czy zorganizowaniem dostarczenia zabezpieczenia logistycznego podczas bezpośredniego kontaktu z przeciwnikiem.

Podchorążowie AWL, którzy startowali w zawodach wykazali się dużym profesjonalizmem. Odzwierciedleniem tego były ostateczne wyniki rywalizacji, w której zespoły z naszymi podchorążymi w składzie zajęły trzy pierwsze miejsca.

W podziękowaniu za udział w zawodach i zajęcie miejsc na podium podchorążowie otrzymali dyplomy gratulacyjne oraz pamiątkowe coiny.


Tekst: mjr Paweł Wasilewski

Zdjęcia: mjr Paweł Wasilewski/ppor. Krzysztof Kądzioła

 

Back to top