AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH


Prorektor ds. dydaktycznych Akademii Wojsk Lądowych płk Jacek Narloch reprezentujący rektora-komendanta AWL oraz delegacja podchorążych Akademii pod przewodnictwem dyrektora Instytutu Dowodzenia płk. Lecha Plezi, wzięli udział w pikniku zorganizowanym przez amerykańską ambasadę w 25 Brygadzie Kawalerii Powietrznej, w której uczestniczyła ambasador USA Georgette Mosbacher oraz minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

Minister Mariusz Błaszczak podczas przemówienia wskazał na wsparcie i ważną rolę jaką odegrały Stany Zjednoczone Ameryki w odzyskaniu przez Polskę niepodległości.

- 100 lat temu odzyskaliśmy niepodległość, dlatego że byliśmy bardzo mocno zaangażowani w ten proces i dlatego, że potrafiliśmy nawiązać ścisłe relacje, właśnie ze Stanami Zjednoczonymi. Przywołujemy 14 punktów programu prezydenta Wilsona, zwłaszcza ten 13 punkt, który mówił o niepodległej, integralnej Polsce, integralnej w sensie złożonej z ziem, które wchodziły w skład Rzeczypospolitej przedrozbiorowej, a więc po 123 latach niewoli odzyskaliśmy niepodległość – powiedział minister.

Wizyta w Tomaszowie Mazowieckim było ukoronowaniem akcji 100 Miast na 100 lat, w ramach której amerykańscy dyplomaci odwiedzali polskie miasta przybliżając gościom wspólną historię, a także podsumowując minione sto lat relacji polsko-amerykańskich. Przed oficjalną częścią spotkania, podczas której głos zabrali: minister Mariusz Błaszczak oraz ambasador USA Georgette Mosbacher, minutą ciszy uczczono śmierć byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych George’a H.W. Busha, oraz wyświetlono spot na temat polsko-amerykańskiej współpracy wojskowej.

Podczas spotkania dzieci z tomaszowskich placówek oświatowych odśpiewały hymny państwowe. Minister obrony narodowej oraz ambasador USA wraz z uczennicą klasy mundurowej pokroili okolicznościowy tort.

W trakcie całego roku, spotkania w ramach projektu zorganizowano m.in. w: Krakowie, Lublinie, Radomiu, Katowicach, Gorzowie Wielkopolskim, Bydgoszczy, Słupsku czy Rzeszowie, a udział w nich cieszył się dużym zainteresowaniem zwłaszcza wśród młodzieży szkolnej.

***

Cykl spotkań zainicjowany przez stronę amerykańską w grudniu 2017 r. miał na celu upamiętnienie: setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz przypadającej w przyszłym roku setnej rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską i USA. Podróż, którą po naszym kraju rozpoczęli amerykańscy dyplomaci, objęła każde województwo, w sumie 100 miast.


Tekst: mjr Marcin Jasnowski

Zdjęcia: st. chor. szt. Marek Kańtoch

 

Back to top