AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH


W uczelnianej Sali Tradycji odbyła się uroczystość pożegnania żołnierzy, którzy zakończyli wieloletnią zawodową służbę wojskową.

W dniu 30 stycznia br., uroczyście pożegnano oficerów i podoficerów Akademii Wojsk Lądowych, którzy podjęli decyzję o zakończeniu służby wojskowej. Głowni bohaterowie wydarzenia: płk dr hab. inż. Witalis Pellowski, płk dr Mirosław Smolarek, ppłk Jacek Królicki, st. chor. szt. Robert Białek, chor. Wojciech Kaliciński i mł. chor. Piotr Krzeszowski podziękowali zebranym za liczne przybycie na uroczystość.

W imieniu odchodzących żołnierzy głos zabrał płk Witalis Pellowski, który zwracając się do zebranych podziękował za wspólną wieloletnią służbę dla dobra Uczelni.

– W imieniu moich kolegów, którzy razem ze mną odchodzą do rezerwy, dziękuję za lata wytężonej pracy. To jest dla nas bardzo ważny dzień, ponieważ zakańczamy pewien rozdział życia, a otwieramy kolejny, który mam nadzieję będzie równie ciekawy. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim za pomoc, wsparcie i pracowitość. Za to, że zawsze mogłem liczyć na Wasz profesjonalizm. Cieszę się osobiście, że mogłem służyć, chyba, w najciekawszym okresie funkcjonowania Uczelni, kiedy spełniało się moje marzenie w postaci ustanowienia Akademii Wojsk Lądowych. Z dumą będę wspominał na starość, że moja skromna osoba miała w tym swój drobny wkład – powiedział na pożegnanie dziekan Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie, płk dr hab. inż. Witalis Pellowski.

Rektor-Komendant AWL gen. bryg. dr hab. inż. Darius Skorupka podziękował za zaangażowanie w służbie na rzecz Akademii Wojsk Lądowych.

– Służba z Panami to była przyjemność. Dziękuję za lata wytężonej pracy w kształtowaniu świadomości i wiedzy naszych absolwentów. Wasza wiedza i doświadczenie są nieocenione. Mam nadzieję na dalszą owocną współpracę z Panami przy budowie najlepszej uczelni dowódców w Europie, której marka jest już rozpoznawalna na świecie. Serdecznie dziękuję w imieniu własnym, ale również w imieniu całej społeczności akademickiej i życzę dalszego rozwoju na płaszczyźnie dydaktycznej – powiedział rektor-komendant AWL.

Podczas uroczystości wręczono wyróżnienia. Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymał płk dr hab. inż. Witalis Pellowski. Złoty Medal Za Zasługi Dla Obronności Kraju w uznaniu zasług położonych w dziedzinie rozwoju i umacniania obronności Rzeczypospolitej Polskiej wręczono ppłk. Jackowi Królickiemu. Obaj oficerowie otrzymali również wyróżnienia w postaci pisma pochwalnego ze zdjęciem na tle sztandaru AWL. Płk dr hab. inż. Witalis Pellowski za znaczące osiągnięcia szkoleniowe i dydaktyczne, na wniosek prorektora ds. dydaktycznych AWL wyróżniony został także nadaniem tytułu honorowego Zasłużony Żołnierz Rzeczypospolitej Polskiej z odznaką III stopnia.


Tekst: mjr Marcin Jasnowski 

Zdjęcia: st. chor. szt. Marek Kańtoch

 

Back to top