AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH


W dniach 24-26 stycznia br., podchorążowie 15 i 23 kompanii szkolnej odbyli podróż historyczno-wojskową zorganizowaną przez Klub AWL. W jej ramach odwiedzili Warszawę i Komorowo.

W ramach ubiegłotygodniowego wyjazdu podchorążowie zwiedzili w towarzystwie przewodnika warszawską starówkę. Odwiedzili miejsca upamiętniające ważne dla historii Polski wydarzenia. Obserwowali zmianę warty przy Grobie Nieznanego Żołnierza, udali się pod Pomnik Małego Powstańca oraz poznawali elementy średniowiecznych fortyfikacji miejskich. W trakcie pobytu w Warszawie uczestnicy podróży odwiedzili Muzeum Powstania Warszawskiego, gdzie poznali chronologię walk powstańczych oraz codzienne życie mieszkańców stolicy podczas niemieckiej okupacji. Podczas wizyty w Muzeum Wojska Polskiego podchorążowie oglądali bogate zbiory muzeum, liczące ponad 250 tysięcy eksponatów.

Ostatnim miejscem, które odwiedzili podchorążowie było Muzeum Katyńskie – pierwsza na świecie placówka martyrologiczno-muzealno-badawcza, dokumentująca zbrodnię katyńską. W muzeum zgromadzono dowody zbrodni, upamiętniające śmierć oficerów polskiej armii.

Podróż historyczno-wojskową zakończyła wizyta w Ostrowi Mazowieckiej i Komorowie. Podchorążowie uczestniczyli w zwiedzaniu Muzeum Kresów Wschodnich i Ziemi Ostrowskiej, w którym znajduje się największa liczba pamiątek po rotmistrzu Witoldzie Pileckim. Ekspozycję muzealną przedstawił uczestnikom podróży Dariusz Wardaszka – członek rodziny rotmistrza. Podchorążowie odwiedzili również tereny, gdzie w okresie II Rzeczpospolitej znajdowała się Szkoła Podchorążych Piechoty, której tradycje dziedziczy Akademia Wojsk Lądowych. Prezes Koła Przyjaciół Szkoły Podchorążych Piechoty, Ryszard Ejchelkraut oprowadził podchorążych po alei pomników bohaterów narodowych.

Dla podchorążych Akademii Wojsk Lądowych to kolejna podróż historyczno-wojskowa zorganizowana przez Klub AWL, która oprócz posiadania walorów edukacyjnych, poszerza również świadomość historyczną i patriotyczną przyszłych oficerów.


Tekst: AWL

Zdjęcia: AWL

 

Back to top