AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH


Okres zimowy to czas szkolenia narciarskiego realizowanego w AWL. Od stycznia do połowy marca podchorążowie podzieleni na poszczególne grupy szkoleniowe realizują tygodniowe zajęcia w Karkonoszach, w oparciu o Górski Ośrodek Szkolenia „Wysoki Kamień” oraz Górach Orlickich, w oparciu o Ośrodek Szkolenia Piechoty Górskiej „Jodła”. W szkoleniu uczestniczyli już kadeci z Królestwa Arabii Saudyjskiej (KAS).

Podchorążowie podczas zajęć poznają techniki zjazdowe, zdobywają wiedzę przydatną w zakresie umiejętnego pokonywania terenu wysokogórskiego, wraz z właściwym doborem wyposażenia do panujących warunków atmosferycznych.

Dla kadetów KAS szkolenie w górach, było pierwszą okazją do zmierzenia się z warunkami tam panującymi w okresie zimowym. Co więcej dla większości z nich był to pierwszy kontakt ze sprzętem narciarskim. Niemniej jednak, dzięki pozytywnemu nastawieniu, wszyscy poradzili sobie dobrze z wyzwaniem. Dodatkowo, na zakończenie swojej tury szkolenia, Saudyjczycy podjęli wyzwanie w postaci zdobycia szczytu „Wysoki Kamień”. Był to dla nich sprawdzian kondycji po całym tygodniu intensywnego szkolenia. Zadanie wykonali, a nagrodą była możliwość podziwiania panoramy Karkonoszy przy pięknej słonecznej pogodzie.


Tekst: AWL

Zdjęcia: AWL

 

 

Back to top