AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH


W Sali Tradycji Akademii Wojsk Lądowych odbyła się uroczysta zbiórka z okazji przysięgi wojskowej podchorążych pierwszego roku studiów.

W czwartek, 4 kwietnia br. odbyła się przysięga wojskowa podchorążych pierwszego roku, którzy w ramach dodatkowej rekrutacji dołączyli do swoich kolegów ze studiów wojskowych w Akademii Wojsk Lądowych.

Obecnych na uroczystości przywitał pełniący obowiązki rektora-komendanta AWL płk dr inż. Jacek Narloch i podziękował za przybycie do najważniejszej w Siłach Zbrojnych RP Akademii, na jakże ważną w życiu każdego żołnierza uroczystość przysięgi wojskowej.

– Przysięga wojskowa jest jednym z najstarszych zachowanych obyczajów, jej idea jest nieodłączna z ideą samego wojska. Rota przysięgi ulegała historycznym zmianom, ale zawsze miała przede wszystkim określać cele i zadania jakie polskie państwo składa na ręce żołnierzy, przypominać w trudnych chwilach służby jasne zasady. Wierność i honor, te słowa oddają jej ducha najpełniej, są moralnym wyznacznikiem obrońców praw i granic – powiedział płk dr inż. Jacek Narloch. – Przed Wami otwierają się lata trudnej i wymagającej służby. Wstępując dziś w szeregi podchorążych naszej Akademii, potwierdziliście, że Wasz wybór jest świadomą i dojrzałą decyzją – dodał.

Duszpasterskiego błogosławieństwa podchorążym udzieli kapelan AWL ks. kpt. Maksymilian Jezierski.

Podczas uroczystości głos zabrał przedstawiciel bohaterów dzisiejszego dnia.

– Wypowiedziane przed chwilą słowa Roty przysięgi wojskowej na sztandar Akademii to dla Nas wielka duma i zaszczyt. Zdajemy sobie sprawę, że wkraczamy w nową rzeczywistość, która wymagać będzie od nas ogromnego wysiłku i zaangażowania przez kilka najbliższych lat. Wiemy jednak, że służba naszej ojczyźnie jest tego warta – mówił do zebranych na uroczystości szer. pchor. Sebastian Szczodry.

Żołnierze, którzy zostali podchorążymi w ramach dodatkowej rekrutacji na studia wojskowe, od 05 marca br. brali udział w intensywnym szkoleniu podstawowym. W tym czasie uczyli się zasad działania na polu walki oraz brali oni udział w szeregu zajęć teoretycznych i praktycznych zakończonym egzaminem. Za kilka dni rozpoczną kolejny etap służby – okres wytężonej nauki i szkolenia specjalistycznego.


Tekst: mjr Marcin Jasnowski

Zdjęcia: st. kpr. pchor. Kornel Wasilewski

 

Back to top