AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH 


W Akademickim Centrum Kultury AWL rozmawiano o Traktacie Północnoatlantyckim i polskim członkostwie w NATO. W dyskusji brali udział podchorążowie pierwszego roku studiów.

W Akademii Wojsk Lądowych gościliśmy pełniącego od 2015 roku obowiązki wiceprezesa Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa oraz członka Międzynarodowego Stowarzyszenia Żołnierzy Pokoju (S.P.I.A.) płk. dypl. w st. sp. Ryszarda Woźniaka. Okazją do wizyty w murach AWL był wykład gościa z okazji 70. rocznicy podpisania Traktatu Północnoatlantyckiego.

Podchorążowie pierwszego rocznika wysłuchali prelekcji na temat okoliczności przyjęcia 20 lat temu Polski wraz z Czechami i Węgrami do NATO. Była to bogato ilustrowana archiwalnymi materiałami retrospekcja oficera, świadka i uczestnika tamtych historycznych wydarzeń, który w dniu przystąpienia Polski do Traktatu Północnoatlantyckiego służył na stanowisku zastępcy attaché przy ambasadzie RP w Waszyngtonie.

Dodatkowo, z okazji przypadającej na dzień 4 kwietnia br., 70. rocznicy podpisania Traktatu Północnoatlantyckiego, w Akademickim Centrum Kultury przygotowano wystawę zawierającą unikalne publikacje tematyczne. Wystawa będzie otwarta dla wszystkich do 15 kwietnia br. w holu ACK.

***

Płk dypl. w st. sp. Ryszard Woźniak jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. Był również słuchaczem Akademii Sztabu Generalnego w Dreźnie i podyplomowych studiów specjalnych w Akademii Sztabu Generalnego oraz w Centrum Wojskowej Służby Zagranicznej w Warszawie. Podczas swojej długoletniej kariery wojskowej służył w Grupie Obserwatorów Wojskowych ONZ (UNIIMOG) w Iraku oraz Kwaterze Głównej Sił Ochronnych ONZ (UNPROFOR) w b. Jugosławii. Po zakończeniu służby na stanowisku attaché obrony w Waszyngtonie objął stanowisko w starszego oficera Polskiego Zespołu Łącznikowego w Koalicyjnym Centrum Koordynacyjnym przy Centralnym Dowództwie USA (US CENTCOM) w Tampie na Florydzie. Swoją międzynarodową karierę wojskową zakończył jako pierwszy powojenny attaché obrony przy ambasadzie RP w Teheranie (Iran) oraz jako dodatkowo akredytowany na ww. stanowisku przy ambasadzie RP w Aszchabadzie (Turkmenistan).


Tekst: mjr Marcin Jasnowski

Zdjęcia: st. kpr. pchor. Kornel Wasilewski

 

Back to top