AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH


W marcu zainaugurowany został kolejny semestr międzynarodowy w Akademii Wojsk Lądowych. Wśród kadetów i studentów przedstawiciele 9 krajów.

W Akademii Wojsk Lądowych 31 kadetów oraz studentów z uczelni europejskich i USA (Austria, Belgia, Hiszpania, Litwa, Rumunia, USA, Turcja, Węgry, Włochy) od marca do czerwca br. bierze udział w semestrze międzynarodowym zorganizowanym przez Biuro Karier i Programu Erasmus+. Przygotowano dla nich wiele atrakcji, które przedstawili, podczas spotkania inauguracyjnego, podchorążowie z Sekcji Wymian Międzynarodowych. Zagraniczni studenci poznali również w dniu rozpoczęcia semestru międzynarodowego wykładowców, z którymi będą realizowane zajęcia, plan podróży studyjnych, opiekunów oraz warunki współpracy z nimi, a także zasady współpracy z Sekcją Wymian Międzynarodowych podczas ich pobytu w AWL. Wszystkim wręczono harmonogramy zajęć, które będą realizowane m.in. w ramach takich przedmiotów jak: Cyber Security, Basic Military English czy Military Leadership.

Zagraniczni goście podczas pobytu w murach Akademii Wojsk Lądowych poznają historię Uczelni, oraz bogatą bazę dydaktyczno-szkoleniową. Podczas wielu wspólnych wyjazdów do ciekawych historycznie miejsc, przybliżona zostanie im historia oraz kultura naszego kraju.

Wśród najciekawszych przedsięwzięć realizowanych podczas pobytu zagranicznych gości w naszym kraju należy wymienić m.in.: udział w zawodach sportowych organizowanych przez Akademię Sztuki Wojennej w Warszawie (ASzWoj), a następnie rewanż organizowany w murach AWL, podczas których kadeci i studenci zagraniczni przebywający w naszej Akademii rywalizują w różnych konkurencjach, nie tylko sportowych, ze studentami Erasmusa przebywającymi na semestrze międzynarodowym w ASzWoj oraz zwiedzanie z przewodnikiem Warszawy w tym: Muzeum Powstania Warszawskiego, gmach Sądu Najwyższego, czy warszawską Starówkę. Studenci i kadeci zagraniczni odwiedzą miejsce masowej zagłady więźniów nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau oraz pobliski Kraków.

W maju, wszyscy uczestnicy semestru międzynarodowego udadzą się na wycieczkę do dolnośląskiego Zamku Książ – jednego z największych zamków w Polsce i Europie, nazywanego niegdyś perłą Śląska czy zamkiem z bajki.

Na zakończenie pobytu w Akademii Wojsk Lądowych, kadeci i studenci zagraniczni wezmą  udział w spotkaniu z rektorem-komendantem AWL  podsumowującym tegoroczny semestr międzynarodowy.


Tekst: mjr Marcin Jasnowski

Zdjęcia: AWL

 

Back to top