AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH 


Wymiana doświadczeń i analiza współczesnych zagrożeń związanych z ratownictwem, mających wpływ na bezpieczeństwo państwa, były głównym celem V edycji dwudniowej konferencji naukowej pt.: „Systemy Ratownicze a bezpieczeństwo cywilne i wojskowe”, zorganizowanej przez Wydział Nauk o Bezpieczeństwie (WNoB) Akademii Wojsk Lądowych, która odbyła się w dniach 25-26.04 br.
W konferencji wzięło udział ponad 370 osób, co świadczy o dużym zainteresowaniu tematyką systemów ratowniczych. Osobą odpowiedzialną za zorganizowanie konferencji z ramienia WNoB była Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego – p. dr Beata ZYSIAK-CHRIST, która przy wsparciu członków (podchorążych i studentów cywilnych) Medycznego Cywilno-Wojskowego Koła Naukowego  po raz kolejny w sposób profesjonalny przeprowadziła to ważne dla Akademii przedsięwzięcie.
Prelegentami V edycji Konferencji byli m. in. przedstawiciele : Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Szkoły Aspirantów PSP, Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego z Łodzi, Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia, Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Szkoły Wyższej i Kryminologii i Penitencjarystyki, Jednostki Agat oraz Emergency Department U.S Army Landstuhl. 
Konferencję uroczyście otworzył prorektor ds. nauki dr hab. inż. Adam JANUSZKO, który powitał wszystkich zaproszonych gości i przedstawił uczestnikom cel oraz tematykę spotkania. Następnie wykład wprowadzający wygłosił prof. dr hab. inż. Marian KOPCZEWSKI nt. „Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa”.
Po wykładzie wprowadzającym odbyły się 4 panele dot. medycyny taktycznej, medycyny ratunkowej, ratownictwa specjalistycznego oraz edukacji pierwszej pomocy w służbach mundurowych i cywilnych. Wśród paneli poruszano m.in. takie tematy, jak: „Rola ratownika w systemie zabezpieczenia medycznego Sił Zbrojnych RP” i „Zdarzenia traumatyczne i służby mundurowe”. Tematem obrad były również kwestie dotyczące bezpieczeństwa państwa w obliczu zagrożeń, roli i zadań w tym zakresie „Zadania komponentu medycznego USAR Poland”,  ratownictwa specjalistycznego (m.in. górskiego, wodnego) „Znaczenie czynności ratunkowych w pogotowiu górskim”,  medycyny taktycznej „Ostra choroba popromienna - postać szpikowa”,  medycyny i edukacji w służbach mundurowych  „Zasady segregacji MASCAL dla wojska” „Pierwsza pomoc w Policji - przeszłość - teraźniejszość - przyszłość”  oraz działalności z zakresu ratownictwa organizacji pozarządowych wspierających system PRM i KSRG. 
Warto zaznaczyć, że podczas konferencji został przeprowadzony wykład online przez panią dr Natalię IZHYTSKĄ z Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycznego im. Daniela Halickiego nt. „Problemy leczenia urazu bojowego w warunkach wojny na wschodzie Ukrainy”.
W debacie nie mogło zabraknąć porównania sił i środków systemów ratowniczych w Polsce z podobnymi systemami funkcjonującymi w Europie. Dyskutowano również na temat psychologii akcji ratowniczych, krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, cywilnego ratownictwa medycznego  i wielu innych.
Następny dzień konferencji to już seminaria warsztatowe, na których  ratownicy medyczni mogli uzyskać punkty edukacyjne, przyznawane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2017 r.  
Seminaria prowadzone były przez specjalistów medycyny ratunkowej, taktycznej oraz ratownictwa specjalistycznego. W głównej mierze byli to: wykładowcy Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego z Łodzi, Jednostki wojskowej AGAT, Przedstawiciele 2 wojskowego Szpitala Polowego we Wrocławiu, 1 Batalion Piechoty Zmotoryzowanej, Maltańskiej Służby Medycznej, Dolnośląskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Fundacji Medyk Rescue Team, Fundacji Fortior, Grupy Medycznej, Laerdal. 
Podczas seminariów uczestnicy konferencji mogli zapoznać się z elementami medycyny ratunkowej, takimi jak: poród w ambulansie, zakładanie wkłuć centralnych pod kontrolą USG, działania podczas zdarzenia masowego oraz z elementami medycyny taktycznej np. działania medyczne w ograniczonej widoczności przy użyciu noktowizji, (przeprowadzone przez WCKMed. z Łodzi), segregacja MASCAL  w wojsku Polskim ( jednostka AGAT), działania medyka podczas transportu poszkodowanego w KTO WEM ( 17. Brygada Zmechanizowana), tamowanie krwotoków w warunkach pola walki  (W.I.R. SOF-MED.-CENTER),  a także z ratownictwa specjalistycznego np. metody  ratowania poszkodowanego przy użyciu sani lodowych – (Dolnośląskie WOPR), ewakuacja poszkodowanego w warunkach wysokogórskich - czyli jak zapewnić komfort i bezpieczeństwo w czasie długotrwałego transportu (Medyk z Rescue Team). Ciekawym elementem seminariów było zaprezentowanie sposobów pomocy osobom z PTSD przy wykorzystaniu specjalistycznie przeszkolonych czworonogów ( Fundacja FORTIOR). 
Uczestnikami Konferencji byli nie tylko ratownicy medyczni służb cywilnych i mundurowych,  wykładowcy, naukowcy z różnych uczelni, przedstawiciele firm edukacyjnych jak i  osoby interesujące się szeroko rozumianym ratownictwem i bezpieczeństwem. 
Przedsięwzięcie pozwoliło na wymianę doświadczeń, poznaniu najnowszych wyników badań,  specyfiki działania ratowników, lekarzy w różnych obszarach zarówno ze środowiska cywilnego jak i  mundurowego. 

Tekst: AWL

Zdjęcia: st. chor. sztab. Marek KAŃTOCH

 

Back to top