AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH 


30 kwietnia br. w Sali Tradycji Akademii Wojsk Lądowych odbyła się uroczystość wręczenia aktów mianowania na wyższy stopień wojskowy dla 2 oficerów z Instytutu Dowodzenia.

Pełniący obowiązki Rektora-Komendanta AWL, płk dr inż. Jacek Narloch złożył oficerom awansowanym na stopień majora, życzenia pomyślności w dalszej służbie wojskowej – Panowie oficerowie, przede wszystkim witam w nowej Sali Tradycji. Mamy dzisiaj okazję być świadkami awansów na kolejny stopień wojskowy. Witam naszych kolegów z Instytutu Dowodzenia w gronie oficerów starszych. Cieszę się, że Wasza ciężka i sumienna praca została doceniona. Jednak jest to również z pewnością duże wyzwanie dla Was. Pamiętajcie, że jesteście w Akademii Liderów.  Chciałbym, abyście realizowali swoje zadania na tak wysokim poziomie, jak do tej pory.

Następnie głos zabrali bezpośredni przełożeni awansowanych oficerów, którzy przedstawili przebieg dotychczasowej służby bohaterów uroczystości. Sami awansowani zaś podziękowali wszystkim zgromadzonym, jak również nieobecnym za serdeczne życzenia awansowe oraz przełożonym za docenienie ich wysiłku.


Tekst: por. Michał Liberek

Zdjęcia: st. kpr. pchor. Kornel WASILEWSKI

 

Back to top