AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH 


W dniu 03 maja br., w całym kraju odbyły się uroczystości związane z Świętem Konstytucji 3-go Maja. Akademię Wojsk Lądowych podczas tego podniosłego święta we Wrocławiu reprezentowała delegacja pod przewodnictwem prorektora ds. wojskowych płk. dr. Marka PYTLA.

Po przemówieniach okolicznościowych, salwie honorowej oraz złożeniu kwiatów przy Panoramie Racławickiej odbył się uroczysty przemarsz do Archikatedry Wrocławskiej. Po tej części, o godz. 11.30 w Archikatedrze została odprawiona przez Arcybiskupa Józefa KUPNEGO msza święta w intencji ojczyzny.

W tym samym czasie podchorążowie AWL uczestniczyli w Warszawie w Wielkiej Defiladzie wzdłuż Wisłostrady, z okazji Narodowego Święta 3 Maja oraz uczczenia 20-lecia obecności Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim i 15-lecia obecności w Unii Europejskiej.

W defiladzie wzięło udział ok. 2000 osób - żołnierze z pododdziałów Wojska Polskiego i wojsk sojuszniczych, pododdziały formacji proobronnych, klasy mundurowe oraz  poczty sztandarowe krajowe i zagraniczne, m. in. z Belgii, Czarnogóry, Chorwacji, Czech, Litwy, Łotwy, Portugalii, Słowacji, Włoch, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjedoczonych.

Na uroczystości obecny był Prezydent RP p. Andrzej DUDA, kadra kierownicza Sił Zbrojnych RP oraz przedstawiciele władz państwowych.  Wśród zaproszonych gości byli również ministrowie i wiceministrowie obrony państw NATO i Unii Europejskiej.

Pododdziały AWL reprezentowane były przez 21 kompanię szkolną pod dowództwem kpt. Jakuba CICHEGO oraz Poczet Sztandarowy w składzie: ppor. Jakub STACHERSKI, st. szer. pchor. Piotr MASIAK oraz kpr. pchor. Patryk PIETRZOK.

Kompania honorowa AWL po raz kolejny reprezentowała Uczelnię na tak ważnych uroczystościach państwowych w naszej stolicy.


Tekst: AWL

Zdjęcia: st. chor. sztab. Marek KAŃTOCH / st. kpr. pchor. Kornel WASILEWSKI

 

Back to top