AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH 


Z okazji jubileuszu 100-lecia Biskupstwa Polowego 7 maja br., w gmachu Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie odbyła się konferencja naukowa „Duszpasterstwo wojskowe wczoraj i dziś. Inspiracje i perspektywy”.

Podchorążowie Duszpasterstwa Akademickiego „Nieśmiertelni” z Akademii Wojsk Lądowych pod przewodnictwem kapelana Uczelni ks. kpt. Maksymiliana Jezierskiego oraz pełniący obowiązki rektora-komendanta AWL płk dr inż. Jacek Narloch, uczestniczyli w konferencji naukowej zorganizowanej przez Ordynariat Polowy, Wojskową Akademię Techniczną oraz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Uczestników konferencji powitał gospodarz, rektor-komendant WAT gen. bryg. dr hab. inż. Tadeusz Szczurek, a słowo wstępu wygłosił bp Józef Guzdek. Biskup przypomniał, że lata 2018–2019 to czas, gdy instytucje wojskowe świętują swoje jubileusze, wśród nich także Biskupstwo Polowe obchodzi 100-lecie swojego istnienia.

W trakcie konferencji, podczas sesji panelowych, dyskutowano o początkach biskupstwa polowego w Polsce, duszpasterstwie w Wojsku Polskim, przedstawiano wybrane wydarzenia duszpasterstwa wojskowego w latach 1919-1991, o roli kapelana w czasie wojskowych ćwiczeń oraz misji pokojowych i stabilizacyjnych, a także roli i zadaniach kapelana w kształceniu oficerów Marynarki Wojennej.

Prelekcjom przysłuchiwali się również podchorążowie Akademii Marynarki Wojennej i Wojskowej Akademii Technicznej, którzy podczas przerw między sesjami dyskutowali z podchorążymi Aakademii Wojsk Lądowych na temat referowanych zagadnień.

Na koniec uczestnicy usłyszeli dobre słowo od biskupa polowego, który podziękował wszystkim uczestnikom za udział w konferencji.


Tekst: AWL

Foto: Dawid Lipiński

 

Back to top