AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH


 

Szanowni Koledzy!

Informuję Kolegów, że przygotowania do naszego spotkania koleżeńskiego po 40 latach od ukończenia studiów w WSOWZ ruszyły pełną parą.

 

Konkurs MON na najlepszą pracę poświęconą kryptologii, cyberobronie, cyberbezpieczeństwu
lub zwalczaniu cyberprzestępczości

 

Zachęcamy do podjęcia nauki na nowym kierunku studiów podyplomowych „Informatyczne systemy zarządzania wiedzą”.

Zjazd absolwentów

 

Szanowni Koledzy!

Informuję Kolegów, że przygotowania do naszego spotkania koleżeńskiego po 30 latach od ukończenia studiów w WSOWZ ruszyły pełną parą.

 

Back to top