AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH


 KDKP

 

ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY:

Nauczyciele akademiccy Wydziału Zarządzania:

 • mjr dr Piotr PIETRAKOWSKI – koordynator kursu KDKP;
 • kpt. mgr Tomasz KAMIŃSKI – wykładowca;
 • por. mgr Maria MANKOWSKA - wykładowca;
 • mgr Agnieszka TAUROGIŃSKA – STICH - wykładowca;
 • mgr Aleksandra MACKIEWICZ – wykładowca.

Nauczyciele akademiccy Instytutu Dowodzenia:

 • mjr dr Gustaw MICHALEWSKI - wykładowca;
 • mjr mgr Mirosław HALOT - wykładowca;
 • kpt. mgr Artur ZIELICHOWSKI – wykładowca.

 

CEL KURSU:

Doskonalenie kompetencji przywódczych uczestników kursu - kadry oficerskiej w zakresie stosowania technik:

 • budowania autorytetu dowódcy-lidera;
 • diagnozowania kompetencji podwładnych żołnierzy;
 • motywowania podwładnych;
 • wywierania wpływu na podwładnych i udzielania informacji zwrotnych (feedback);
 • pracy zespołowej;
 • zarządzania czasem własnym i podwładnych;
 • podnoszenia efektywności dowodzenia;
 • doskonalenia potencjału podwładnych;
 • komunikowania się w relacjach „przełożony-podwładny”.

 

W trakcie kursu każdy uczestnik uzyska wiedzę i umiejętności umożliwiające:

 • diagnozowanie własnego stylu dowodzenia i przywództwa;
 • stosowanie skutecznych technik wywierania wpływu;
 • wykorzystywanie metod efektywnego przywództwa;
 • nowoczesne motywowanie podwładnych;
 • kształtowanie własnego autorytetu jako lidera;
 • tworzenie innowacyjnego środowiska służby i pracy;
 • budowanie relacji współpracy w pododdziale;
 • projektowanie technik rozwoju podwładnych;
 • zwiększenie efektywności działania pododdziału;
 • stosowanie technik udzielania informacji zwrotnych.

 

plan KDKP

 

Back to top