AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH


 

Rozwijanie kompetencji przywódczych dowódców pododdziałów

01 - 05.04.2019 r.

 

Kurs przeznaczony jest dla: dowódców plutonów i kandydatów na stanowiska dowódców kompanii (równorzędnych).

Celem kursu jest: rozwijanie kompetencji dowódczych w zakresie zaawansowanego przywództwa w dowodzeniu, a w tym zwłaszcza dotyczących:

 • budowania autorytetu dowódcy-lidera;
 • diagnozowania kompetencji podwładnych żołnierzy;
 • wywierania wpływu na podwładnych i udzielania informacji zwrotnych (feedback);
 • pracy zespołowej;
 • motywacji podwładnych;
 • zarządzania czasem własnym i podwładnych;
 • podnoszenia efektywności dowodzenia;
 • doskonalenia potencjału podwładnych;
 • komunikowania się w relacjach „przełożony i podwładny”.

Miejsce: Akademia Wojsk Lądowych.

Czas trwania: 5 dni.

Charakterystyka kursu: Zajęcia ukierunkowane są na rozwijanie kompetencji przywódczych oficerów, szczególnie w odniesieniu do przywództwa sytuacyjnego, a realizowane poprzez scenariusze zajęć praktycznych, charakteryzujące się dużą intensywnością zdarzeń, ich urozmaiceniem i zmienną dynamiką działania. Słuchacze poddawani są różnego rodzaju oddziaływaniom fizycznym, psychicznym i informacyjnym pod kątem doskonalenia procesu decyzyjnego w warunkach stresu, deficytu czasu, zagrożenia itp.

Efektem szkolenia będzie:

 1. Nabycie wiedzy z zakresu:
  • zadań i roli dowódcy pododdziału wojsk w trakcie prowadzenia złożonych działań taktycznych;
  • swoich kompetencji dowódczych i przywódczych (silne i słabe strony) pod kątem odgrywania roli lidera wobec podległych żołnierzy;
  • technik diagnozowania etapu rozwoju i potrzeb podległego zespołu (pododdziału wojsk lądowych);
  • nowoczesnych metod formułowania wizji i celów dla efektywnego pododdziału, ich zwerbalizowania i urzeczywistniania;
  • zasad stosowania nowoczesnych technik delegowania uprawnień (empowermentu);
  • zasad i procedur tworzenia skutecznych zespołów zadaniowych i kierowania nimi w walce;
  • zasad nowoczesnej komunikacji „przełożony i podwładny”, zwłaszcza w zakresie skutecznego stawiania zadań, konsultowania decyzji i jej oznajmiania oraz formułowania informacji zwrotnej (feedback);
  • zasad gospodarowania czasem własnym i czasem podwładnych;
  • zasad skutecznego wprowadzania zmian w podległej organizacji.
 2. Pozyskane umiejętności w zakresie:
  • diagnozowania własnego stylu dowodzenia i przywództwa;
  • stosowania skutecznych technik wywierania wpływu;
  • wykorzystywania metod efektywnego przywództwa;
  • skutecznego motywowania podwładnych;
  • kształtowania własnego autorytetu jako dowódcy‑lidera;
  • organizowania innowacyjnego środowiska służby i pracy;
  • budowania relacji interpersonalnych ukierunkowanych na współpracę w pododdziale;
  • projektowania kolejnych etapów rozwoju podwładnych i wspierania samodoskonalenia;
  • zwiększania efektywności działania pododdziału;
  • udzielania informacji zwrotnych dla podwładnych (feedback).
 3. Rozwijanie kompetencji społecznych w zakresie:
  • świadomości społecznej, wykorzystania empatii w budowaniu relacji interpersonalnych;
  • pracy zespołowej opartej na wartościach, a w szczególności zasadach, poszanowania godności osoby ludzkiej;
  • postaw proaktywnych, świadomości skuteczności w działaniu, umiejętności wykorzystywania lub stwarzania okazji, wychodzenia poza schematy, patrzenia w przyszłość;
  • poczucia odpowiedzialności za rozwój zawodowy podwładnych;
  • budowania poczucia własnej wartości;
  • rozwijania umiejętności do dyskusji, wyrażania swoich opinii, wyrażania własnego zdania, argumentowania;
  • komunikowania się z podwładnymi, w tym poprawności językowej (zwięzłości) oraz skutecznego współdziałania komunikacji werbalnej i niewerbalnej;
  • dzielenia się swoim doświadczeniem;
  • współpracy w zespole, wypracowania wspólnego zaangażowanie w działanie.

Formą zaliczenia kursu jest: obecność na wszystkich zajęciach oraz uzyskanie pozytywnej opinii od prowadzącego wykładowcy w zakresie kompetencji przywódczych określonych na podstawie ankiety oceny rozwoju (Assessment Development).

Więcej informacji:

Zakład Przywództwa

mjr dr Piotr Pietrakowski

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 261-658-526

 

 

Back to top