AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH 


REKTOR - KOMENDANT

Akademii Wojsk Lądowych

imienia generała Tadeusza Kościuszki

 

gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz SKORUPKA, prof. AWL

Rektor-Komendant gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka

Prorektor ds. Wojskowych

Akademii Wojsk Lądowych

imienia generała Tadeusza Kościuszki

płk dr inż. Jacek NARLOCH

Prorektor ds. Dydaktycznych

Akademii Wojsk Lądowych

imienia generała Tadeusza Kościuszki

p.o. płk dypl. Krzysztof GRABOWSKI

Prorektor ds. Naukowych

 Akademii Wojsk Lądowych

imienia generała Tadeusza Kościuszki

dr hab. inż. Adam JANUSZKO, MBA

profesor AWL

Prorektor ds. Studenckich

Akademii Wojsk Lądowych

imienia generała Tadeusza Kościuszki

dr Aneta KAZANECKA

Kanclerz

Akademii Wojsk Lądowych

imienia generała Tadeusza Kościuszki

cz.p.o. ppłk dr inż. Maciej SZUKALSKI

Pełnomocnik Rektora-Komendanta ds. Jakości Kształcenia i Polskiej Ramy Kwalifikacji

Akademii Wojsk Lądowych

imienia generała Tadeusza Kościuszki

dr Agata MAŁECKA

Pełnomocnik Rektora-Komendanta ds. inwestycji

Akademii Wojsk Lądowych

imienia generała Tadeusza Kościuszki

płk dr inż. Artur DUCHACZEK

 

Back to top