ZAKŁAD WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU


 

„Są ludzie‚ którzy uważają‚ że futbol to sprawa życia i śmierci. Jestem takim podejściem rozczarowany. Futbol jest dużo ważniejszy”

Bill Shankly

 

Uczelniana Sekcja Piłki Nożnej jest jedną z dwóch piłkarskich sekcji działających przy Akademii Wojsk Lądowych zrzeszającą zawodników grających w przeszłości i aktualnie w klubach  na różnych szczeblach rozgrywkowych. Sekcja została założona w 2011 roku dzięki nieocenionemu wkładowi i pasji do piłki nożnej absolwentów oraz aktualnego opiekuna sekcji kpt. Jarosława Patałucha, wykładowcy w Zakładzie Wsparcia Bojowego, a w wolnym czasie wielkiego sympatyka i trenera futsalu.

Dzięki dotychczasowej, bardzo aktywnej działalności USPN zapracowała sobie na rozpoznawalność zarówno we wrocławskim środowisku piłki nożnej jak i w strukturach WP, systematycznie dopisując kolejne sukcesy pracuje jednocześnie na dobre imię Akademii.

Obecnie podchorążowie chlubnie kontynuują tradycje poprzedników reprezentując Akademię w wielu rozgrywkach- zarówno na boiskach trawiastych jak i w futsalu. W trakcie napiętego planu rocznych przedsięwzięć nasi zawodnicy mają okazję podnosić swoje umiejętności rywalizując m.in. na wrocławskich boiskach ligi WROCBAL, w Dolnośląskiej Lidze Międzyuczelnianej (piłka 11-osobowa, futsal), a także w zawodach rangi wojskowej takich jak: Mistrzostwa Garnizonu, Puchar Rektorów, Mistrzostwa Wyższego Szkolnictwa Wojskowego,  czy Mistrzostwa Wojska Polskiego.

Działalności sekcji  oprócz celów czysto sportowych takich jak:  rozwijanie pasji,  podnoszenie umiejętności piłkarskich, doskonalenie sprawności fizycznej, propagowanie aktywnego trybu życia w środowisku podchorążych, studentów cywilnych i kadry AWL,  ma za zadanie również uczyć poprzez zdrową rywalizację pracy w zespole, szacunku do przeciwnika, samodyscypliny i odpowiedzialności. 

 

Strona sekcji na facebooku: https://www.facebook.com/USPN.AWL/?epa=SEARCH_BOX


 

 

Back to top