AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH 


p1  p2  p3

 

ZASADY KORZYSTANIA Z KORTÓW TENISOWYCH

 

 1. Zasady korzystania z kortów tenisowych zawarte są w „Regulaminie kortów tenisowych”.
  Z regulaminem należy się zapoznać przed rozpoczęciem korzystania z kortów oraz każdorazowo w miarę potrzeb (zmiany w treści regulaminu). Regulamin znajduje się na kortach tenisowych oraz pod zakładką „Regulamin kortów tenisowych”.
 2. Czas efektywnej gry w tenisa ziemnego wynosi 120 minut.
 3. Istnieje możliwość zakupienia biletu jednorazowego, oraz zawierania umów na korzystanie grupowe.  
 • Cena jednej godziny od poniedziałku do piątku wynosi:
 • 15 zł za wynajem 1 kortu na 1 godzinę /60 min./- / bilet normalny/
 • 10 zł /dla członków rodzin pracowników Uczelni/ - / bilet ulgowy/
 • Sprzedaż biletów jednorazowych odbywa się na 15 min. bezpośrednio przed korzystaniem z kortów, po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym.
 • Grupy zorganizowane korzystają z kortów na zasadzie podpisanej umowy (min. 1 miesiąc). Rezerwacja telefoniczna oraz wszelkie informacje pod numerami 261 658-126; 261 658-283 lub osobiście u Kierownika Zakładu Wychowania Fizycznego i Sportu.
 • Korty płatne udostępnione są w następujących terminach:  
 • poniedziałek - piątek w godz. 15 00 – 20 00
 • Soboty i niedziele w godz. 10 00 – 18 00

Bilety można nabyć jedynie za gotówkę.

 1. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za wszystkie zdarzenia, które mają miejsce w czasie dojazdu, korzystania z parkingu oraz wyjazdu z terenu Uczelni.
 2. Na teren Uczelni można wejść /wjechać/ na 30 minut przed zapisaną na karnecie godziną korzystania z kortów i opuścić teren Uczelni do 40 minut po zakończeniu zajęć.
 3. Nie wykorzystane godziny z powodów warunków atmosferycznych wykorzystuje się w innym dogodnym terminie.
 4. Informacji na temat funkcjonowania kortów tenisowych udzielają następujące osoby funkcyjne:

Kierownik Zakładu Wychowania Fizycznego i Sportu –261 658-126
Kierownik Pływalni – 261 658-283

 


REGULAMIN ORAZ ZASADY KORZYSTANIA

Z KORTÓW TENISOWYCH

AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH

 

 1. Korty tenisowe są obiektem szkoleniowo - sportowym AWL, służącym zabezpieczeniu:
  • zajęć programowych i treningów WF z podchorążymi oraz kadrą zawodową uczelni;
  • zamierzeń sportu masowego;
  • rekreacjii wypoczynku.
 2. Korty czynne są:
  • od poniedziałku do piątku w godzinach 8 00 - 20 00;
  • w soboty i niedziele w godzinach 10 00 - 18 00
 3. Od poniedziałku do piątku w godzinach 8 00 - 15 30 /w miarę możliwości/ do bezpłatnego korzystania z kortów uprawnieni są:
  • żołnierze zawodowi uczelni;
  • pracownicy cywilni zatrudnieni w uczelni;
  • słuchacze AWL.
 4. W pozostałych godzinach z kortów tenisowych AWL mogą korzystać:
  • inne osoby na podstawie zezwoleń, biletów jednorazowych.
 5. Do obowiązku użytkowników kortów tenisowych należy:
  • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w czasie korzystania z urządzeń i sprzętu będącego na wyposażeniu kortów i w dyspozycji użytkownika;
  • korzystanie z kortu tylko za zgodą obsługi kortów;
  • przygotowanie kortu (przynajmniej na 5 min. przed i po grze szczotkowanie oraz skropienie wodą);
  • zdanie sprzętu pobranego od obsługi.
 6. Zabrania się:
  • wykorzystywania kortów niezgodnie z ich przeznaczeniem;
  • korzystania z kortów bez zgody obsługi kortów;
  • niszczenia nawierzchni kortów przez stosowanie niewłaściwego obuwia;
  • użytkowania suchego kortu;
  • jednoczesnego korzystania z kortu przez więcej niż 4 osoby.
 7. Za rzeczy zagubione lub pozostawione na terenie obiektu obsługa kortów nie odpowiada.

 

 

Back to top