Klub HDK PCK przy AWL  


 

Obecnie wybrany na kadencję 2015-2019 Zarząd Klubu liczy pięć osób:

  • Prezes: kpt. Jolanta NIKIEL-HULBOJ
  • Wiceprezes: p. o. Prezesa Tomasz NOWICKI
  • Członek zarządu (sekretarz): sierż. pchor. Karolina WYLEŻOŁ
  • Członek zarządu: sierż. pchor. Emil KWIATKOWSKI
  • Członek zarządu: Piotr KROMOŁOWSKI
  • Przedstawiciel Klubu w Rejonowej Radzie HDK PCK we Wrocławiu:  szer. pchor. Michał MATEŃKO
  • Opiekun Klubu z ramienia AWL: mjr Paweł WASILEWSKI

 

W 2019 roku liczba pełnoprawnych członków Klubu to: 105 osób.

 

 

Back to top