AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH


Wspólne zdjęcie uczestników kursu

To już siódma edycja międzynarodowego kursu przywództwa International Military Leadership Course (IMLC 2019) zorganizowana przez Akademię Wojsk Lądowych. Od 24 czerwca do 4 lipca, w uczelnianym Ośrodku Szkolenia Górskiego „Wysoki Kamień” w Szklarskiej Porębie gościliśmy uczestników kursu z aż dziewięciu krajów.

Wspólne zdjęcie uczestników EUMACS

W dniach 12-14 czerwca br. delegacja AWL pod przewodnictwem pełniącego obowiązki rektora-komendanta płk. dr. inż. Jacka Narlocha uczestniczyła w Seminarium Komendantów Akademii Wojskowych Unii Europejskiej (European Union Military Academies Commandants’ Seminar - EMACS) zorganizowanym w Sybinie przez rumuńską Akademię Wojsk Lądowych.

Wymiana upominków

W dniu 4 czerwca br., Akademię Wojsk Lądowych odwiedził dyrektor NATO Mountain Warfare Center of Ecellence (NATO MW CoE) – płk Bostian Blaznik, wraz z towarzyszącym mu podoficerem sierż. Marco Pogorevcem.

Wspólne zdjęcie uczestników ISOMA 2019

W dniach 20-23 maja br., delegacja Akademii Wojsk Lądowych uczestniczyła w 6. Międzynarodowym Sympozjum Akademii Wojskowych (6th International Symposium of Military Academies - ISOMA 2019) w Sztokholmie, zorganizowanym przez Akademię Wojskową Karlberg.

Konferencja we Lwowie

W dniach 16-17 maja br. oficerowie z Instytutu Dowodzenia AWL wzięli udział w XI międzynarodowej konferencji naukowo-technicznej nt: „Perspektywy rozwoju uzbrojenia i techniki wojsk lądowych” organizowanej przez Akademie Wojsk Lądowych im. hetmana P. Sahajdacznego we Lwowie.

Zgodnie z decyzją Rektora-Komendanta AWL gen. bryg. dr hab. inż. Dariusza Skorupki Akademia Wojsk Lądowych przystąpi w tym roku do realizacji nowych projektów dydaktyczno-naukowych. Przedsięwzięcie będzie oparte na wzorze projektów realizowanych w USMA West Point i MIT – Massachusetts Institute of Technology.

Rektor-Komendant gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka przebywa na stażu naukowym w USMA West Point. Pełni tam funkcję profesora wizytującego. Głównym celem pobytu jest identyfikacja procesu edukacji kandydatów na oficerów w West Point, a następnie implementacja najlepszych rozwiązań w Akademii Wojsk Lądowych.

Rozpoczęcie semestru międzynarodowego w AWL

W marcu zainaugurowany został kolejny semestr międzynarodowy w Akademii Wojsk Lądowych. Wśród kadetów i studentów przedstawiciele 9 krajów.

Wspólne zdjęcie uczestników konferencji

W Akademii Wojsk Lądowych zakończyła się konferencja poświęcona kwestiom bezpieczeństwa Europy Środkowo – Wschodniej. Jest to pierwsza konferencja we wrocławskiej uczelni, która zebrała tak liczne grono krajowych i zagranicznych ekspertów.

Wizyta delegacji z Kataru oraz z USMA w West Point

W dniu 11 marca br., Akademia Wojsk Lądowych gościła oficerów z Kataru, reprezentujących Military College w Doha. Ponadto w spotkaniu uczestniczyli kadeci  z USMA w West Point, którzy przebywają w AWL w ramach programu wymiany FAEP (Foreign Academies Exchange Program).

Zdjęcie rektora-komendanta AWL z delegacjami zagranicznymi

Akademia Wojsk Lądowych gościła ambasadorów Francji i Niemiec. Dyskutowano o wzajemnej współpracy. Ambasadorom towarzyszyli attaché wojskowi.

 

Back to top