AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH


Inauguracja roku akademickiego w Akademii Wojskowej w Lizbonie

Na zaproszenie Komendanta portugalskiej Akademii Wojskowej, w dniach 5-7 listopada br. z wizytą w Lizbonie przebywała delegacja Akademii Wojsk Lądowych pod przewodnictwem Rektora-Komendanta gen. bryg. dr. hab. inż. Dariusza Skorupki. Celem wizyty był udział w inauguracji roku akademickiego w Akademia Militar (AM). Na uroczystość przybyła również delegacja hiszpańskiej Akademii Wojskowej z Saragossy, z jej Komendantem na czele.

Z wizytą w Japonii

W dniach 23-26 października br. z wizytą w Japonii przebywała delegacja Akademii Wojsk Lądowych pod przewodnictwem Rektora-Komendanta gen. bryg. dr. hab. inż. Dariusza Skorupki.

Medaliści z AWL

Ćwiczenie patrolowe „Cambrian Patrol” to okazja do sprawdzenia umiejętności w warunkach bojowej rywalizacji. Tegoroczna edycja organizowana już po raz sześćdziesiąty przez The 160th Welsh Brigade w Brecon zgromadziła ponad 130 zespołów z 34 krajów.

Spotkanie Rektora-Komendanta z Ambasadorem Japonii a Polsce

Rektor-Komendant gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka w dniu 09.10.2019 r na zaproszenie Ambasadora Japonii w Polsce Jego Ekscelencji Tsukasa Kawada omawiał zagadnienia związane z poszerzeniem wzajemnych dotychczasowych relacji łączących Akademię Wojsk Lądowych z The National Defense Academy of Japan. W spotkaniu uczestniczyli Attaché Obrony płk Takashi Suzuki oraz przedstawiciel Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych MON płk Michał Pawlak.

Uczestnicy Projektu Strategicznego Partnerstwa „International Military Leadership Academy”

18 września br. Akademia Wojsk Lądowych gościła przedstawicieli krajowych i zagranicznych uczelni i instytucji na drugim Wydarzeniu Upowszechniającym wyniki Projektu Partnerstwa Strategicznego International Military Leadership Academy (IMLA).

Fulbright Specialist Program - logo

W dniach 09-26.07 w ramach "Fulbright Specialist Program" w Akademii Wojsk Lądowych gościł specjalista z USA dr Michael Brown (University of Maryland).

Uczestnicy Kursu Intensywnego w ramach IMLA

W dniach 14-27 lipca br., Akademia Wojsk Lądowych zorganizowała Kurs Intensywny Projektu Partnerstwa Strategicznego International Military Leadership Academy (IMLA) ukierunkowany na rozwój umiejętności przywódczych słuchaczy akademii wojskowych państw Unii Europejskiej. Jest to część dwuletniego projektu międzynarodowego realizowanego przez AWL, we współpracy z uczelniami wojskowymi z Portugalii i Grecji.

Wspólne zdjęcie uczestników kursu

To już siódma edycja międzynarodowego kursu przywództwa International Military Leadership Course (IMLC 2019) zorganizowana przez Akademię Wojsk Lądowych. Od 24 czerwca do 4 lipca, w uczelnianym Ośrodku Szkolenia Górskiego „Wysoki Kamień” w Szklarskiej Porębie gościliśmy uczestników kursu z aż dziewięciu krajów.

Wspólne zdjęcie uczestników EUMACS

W dniach 12-14 czerwca br. delegacja AWL pod przewodnictwem pełniącego obowiązki rektora-komendanta płk. dr. inż. Jacka Narlocha uczestniczyła w Seminarium Komendantów Akademii Wojskowych Unii Europejskiej (European Union Military Academies Commandants’ Seminar - EMACS) zorganizowanym w Sybinie przez rumuńską Akademię Wojsk Lądowych.

Wymiana upominków

W dniu 4 czerwca br., Akademię Wojsk Lądowych odwiedził dyrektor NATO Mountain Warfare Center of Ecellence (NATO MW CoE) – płk Bostian Blaznik, wraz z towarzyszącym mu podoficerem sierż. Marco Pogorevcem.

Wspólne zdjęcie uczestników ISOMA 2019

W dniach 20-23 maja br., delegacja Akademii Wojsk Lądowych uczestniczyła w 6. Międzynarodowym Sympozjum Akademii Wojskowych (6th International Symposium of Military Academies - ISOMA 2019) w Sztokholmie, zorganizowanym przez Akademię Wojskową Karlberg.

 

Back to top