AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH


Fulbright Specialist Program - logo

W dniach 09-26.07 w ramach "Fulbright Specialist Program" w Akademii Wojsk Lądowych gościł specjalista z USA dr Michael Brown (University of Maryland).

Uczestnicy Kursu Intensywnego w ramach IMLA

W dniach 14-27 lipca br., Akademia Wojsk Lądowych zorganizowała Kurs Intensywny Projektu Partnerstwa Strategicznego International Military Leadership Academy (IMLA) ukierunkowany na rozwój umiejętności przywódczych słuchaczy akademii wojskowych państw Unii Europejskiej. Jest to część dwuletniego projektu międzynarodowego realizowanego przez AWL, we współpracy z uczelniami wojskowymi z Portugalii i Grecji.

Wspólne zdjęcie uczestników kursu

To już siódma edycja międzynarodowego kursu przywództwa International Military Leadership Course (IMLC 2019) zorganizowana przez Akademię Wojsk Lądowych. Od 24 czerwca do 4 lipca, w uczelnianym Ośrodku Szkolenia Górskiego „Wysoki Kamień” w Szklarskiej Porębie gościliśmy uczestników kursu z aż dziewięciu krajów.

Wspólne zdjęcie uczestników EUMACS

W dniach 12-14 czerwca br. delegacja AWL pod przewodnictwem pełniącego obowiązki rektora-komendanta płk. dr. inż. Jacka Narlocha uczestniczyła w Seminarium Komendantów Akademii Wojskowych Unii Europejskiej (European Union Military Academies Commandants’ Seminar - EMACS) zorganizowanym w Sybinie przez rumuńską Akademię Wojsk Lądowych.

Wymiana upominków

W dniu 4 czerwca br., Akademię Wojsk Lądowych odwiedził dyrektor NATO Mountain Warfare Center of Ecellence (NATO MW CoE) – płk Bostian Blaznik, wraz z towarzyszącym mu podoficerem sierż. Marco Pogorevcem.

Wspólne zdjęcie uczestników ISOMA 2019

W dniach 20-23 maja br., delegacja Akademii Wojsk Lądowych uczestniczyła w 6. Międzynarodowym Sympozjum Akademii Wojskowych (6th International Symposium of Military Academies - ISOMA 2019) w Sztokholmie, zorganizowanym przez Akademię Wojskową Karlberg.

Konferencja we Lwowie

W dniach 16-17 maja br. oficerowie z Instytutu Dowodzenia AWL wzięli udział w XI międzynarodowej konferencji naukowo-technicznej nt: „Perspektywy rozwoju uzbrojenia i techniki wojsk lądowych” organizowanej przez Akademie Wojsk Lądowych im. hetmana P. Sahajdacznego we Lwowie.

Zgodnie z decyzją Rektora-Komendanta AWL gen. bryg. dr hab. inż. Dariusza Skorupki Akademia Wojsk Lądowych przystąpi w tym roku do realizacji nowych projektów dydaktyczno-naukowych. Przedsięwzięcie będzie oparte na wzorze projektów realizowanych w USMA West Point i MIT – Massachusetts Institute of Technology.

Rektor-Komendant gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka przebywał na stażu naukowym w USMA West Point. Pełnił tam funkcję profesora wizytującego. Głównym celem pobytu była identyfikacja procesu edukacji kandydatów na oficerów w West Point, a następnie implementacja najlepszych rozwiązań w Akademii Wojsk Lądowych.

Rozpoczęcie semestru międzynarodowego w AWL

W marcu zainaugurowany został kolejny semestr międzynarodowy w Akademii Wojsk Lądowych. Wśród kadetów i studentów przedstawiciele 9 krajów.

Wspólne zdjęcie uczestników konferencji

W Akademii Wojsk Lądowych zakończyła się konferencja poświęcona kwestiom bezpieczeństwa Europy Środkowo – Wschodniej. Jest to pierwsza konferencja we wrocławskiej uczelni, która zebrała tak liczne grono krajowych i zagranicznych ekspertów.

 

Back to top