AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH 


Uniwersytet w Charleston i Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych zawarły porozumienie o współpracy. Umowę w imieniu WSOWL podpisał, przebywający z roboczą wizytą w Charleston, Rektor-Komendant gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka. Współpraca z amerykańskim uniwersytetem obejmować będzie wymianę podchorążych i kadry dydaktycznej, wspólne projekty badawcze i publikacje naukowe.

Podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych Rektor-Komendant wygłosił wykład dla słuchaczy studiów doktoranckich kierunku przywództwo. Spotkanie z doktorantami obejmowało również dyskusję nt. wyzwań stawianych współczesnemu procesowi przygotowania dowódców. Zarówno wystąpienie, jak i dyskusja, spotkały się z dużym zainteresowanym słuchaczy i kadry dydaktycznej Uniwersytetu.
Delegacja WSOWL spotkała się także z dowódcą Gwardii Narodowej stanu Wirginia Zachodnia gen. dyw. Jamesem Hoyerem oraz senatorami Edem Gaunchem i Mitchem Carmichaelem. Była to okazja do wymiany doświadczeń na temat współpracy cywilno-wojskowej, szkolenia specjalistycznego kadetów ROTC oraz współpracy z uczelniami. Dowódca West Virginia National Guard został zapoznany ze strukturą procesu przygotowania oficerów w WSOWL oraz współpracą międzynarodową.
Nasza Uczelnia zwiększa swoje zaangażowanie w wielopłaszczyznową współpracę z partnerami w Europie i USA, m.in. w ramach umów dwustronnych.


 

Back to top