AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH


Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki prężnie rozwija współpracę międzynarodową realizowaną głównie z wojskowymi i cywilnymi uczelniami zagranicznymi, na różnych płaszczyznach.

Współpraca międzynarodowa to jeden z ważniejszych filarów rozwoju i budowy marki Akademii Wojsk Lądowych wśród zagranicznych uczelni wojskowych. Ważnym tego elementem jest nasza współpraca z wiodącymi amerykańskimi ośrodkami naukowymi takimi jak: Akademia Wojskowa w West Point, Uniwersytet Północnej Georgii w Dahlonega i Uniwersytet w Charleston.

Kluczowymi elementami naszej aktywności międzynarodowej są wspólne przedsięwzięcia, z partnerami zagranicznymi. Aktywność naukową realizujemy poprzez organizację i udział w konferencjach naukowych, seminariach, sympozjach, ale także w ramach innowacyjnych projektów międzynarodowych Partnerstwa Strategicznego, w obszarze wyższego szkolnictwa wojskowego, w którym Akademia jest liderem. Projekt International Military Leadership Academy realizujemy wspólnie z uczelniami wojskowymi z Grecji i Portugalii, a jego celem jest opracowanie wspólnych modułów kształcenia rozwijających kompetencje przywódcze przyszłych oficerów UE.

Podchorążowie uczestniczą z sukcesami w szkoleniach specjalistycznych oraz zawodach sportowych organizowanych dla kadetów zagranicznych w AWL oraz w uczelniach zagranicznych. Wspomnieć tutaj należy o takich inicjatywach jak: Międzynarodowy Kurs Przywództwa Wojskowego, specjalistyczne szkolenia wysokogórskie, Międzynarodowe Mistrzostwa Uczelni Wojskowych o Puchar Rektora-Komendanta AWL, Military Ski Patrol, Winter Survival oraz Italian Raid Commando-Lombardia.

Wielostronna współpraca Akademii Wojsk Lądowych odbywa się również w ramach cyklicznych przedsięwzięć międzynarodowych, z których należy wymienić między innymi: Seminarium Komendantów Europejskich Uczelni Wojskowych (EMACS), Międzynarodowe Wojskowe Forum Akademickie (iMAF), europejską inicjatywę wymiany oficerów (Emilyo), czy Międzynarodowe Sympozjum dotyczące Rozwoju Uczelni Wojskowych (ISoDoMA).

W ramach programu Erasmus+ realizowana jest współpraca z zagranicznymi wojskowymi i cywilnymi uczelniami partnerskimi UE, na podstawie umów dwustronnych, obejmująca wymianę semestralną oraz praktyki dla podchorążych (kadetów) i studentów cywilnych, jak również krótkotrwałą wymianę kadry. AWL jest m.in. organizatorem semestru międzynarodowego w języku angielskim, w każdym roku akademickim. W bieżącym roku planuje się podpisanie kolejnych umów w ramach programu Erasmus+, w tym m.in. z Królewskim College’m Wojskowym w Saint Jean (Kanada) i Uniwersytetem w Stellenbosch (RPA).

Akademia Wojsk Lądowych gości w swoich murach kadetów z Królestwa Arabii Saudyjskiej (KAS), którzy realizują proces kształcenia na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia (licencjackich) w języku angielskim, na kierunku zarządzanie, w specjalności dowodzenie pododdziałami aeromobilnymi. Liczba kadetów KAS studiujących w AWL systematycznie powiększa się, jak również duże zainteresowanie semestrem międzynarodowym realizowanym w murach naszej Akademii jednoznacznie wskazują, że Akademia Wojsk Lądowych jest liczącym się partnerem wśród uczelni zagranicznych.

Uczelnie zagraniczne, z którymi współpracuje AWL

Wojskowe:

 1. Akademia Wojskowa – West Point (USA).
 2. Uniwersytet Wojskowy – Brno (Republika Czeska).
 3. Akademia Sił Zbrojnych im. gen. Stefanika – Liptowski Mikulasz (Słowacja).
 4. Akademia Wojskowa im. gen. Żemajtisa – Wilno (Litwa).
 5. Terezjańska Akademia Wojskowa – Wiener Neustadt (Austria).
 6. Oficerska Szkoła Wojsk Lądowych – Drezno (Niemcy) – szkoła zawodowa
 7. Akademia Wojskowa – Saint-Cyr Coëtquidan (Francja).
 8. Narodowa Akademia Wojsk Lądowych im. hetm. Sachajdacznego – Lwów (Ukraina).
 9. Akademia Wojsk Lądowych Nikolae Balcescu – Sybin (Rumunia).
 10. Akademia Sił Powietrznych Henri Coanda – Braszów (Rumunia).
 11. Narodowa Akademia Obrony – Ryga (Łotwa).
 12. Narodowy College Obrony – Tartu (Estonia).
 13. Królewska Akademia Wojskowa – Breda (Holandia).
 14. Królewska Akademia Wojskowa – Bruksela (Belgia).
 15. Akademia Wojskowa – Lizbona (Portugalia).
 16. Akademia Wojskowa – Saragossa (Hiszpania).
 17. Narodowy Uniwersytet Obrony Wasyla Lewskiego – Wielki Tyrnowo (Bułgaria).
 18. Akademia Wojskowa - Kitsi (Grecja).
 19. Narodowa Akademia Wojskowa – Sztokholm (Szwecja).
 20. College Uniwersytetu Obrony – Oslo (Norwegia).
 21. Akademia Wojskowa – Ankara (Turcja).
 22. Królewski College Wojskowy – Saint Jean (Kanada).
 23. Akademia Wojskowa Króla Abdulaziza – Rijad (Królestwo Arabii Saudyjskiej).
 24. Akademia Wojskowa – Tokio (Japonia).
 25. Akademia Wojskowa – Seul (Korea Południowa).


Cywilne:

 1. Uniwersytet Północnej Georgii - Dahlonega (USA).
 2. Uniwersytet w Charleston (USA).
 3. Narodowy Uniwersytet Służb Publicznych – Budapeszt (Węgry).
 4. Kolegium Komunikacji, Biznesu i Sztuki - Budapeszt (Węgry).
 5. Uniwersytet w Żylinie (Słowacja).
 6. Uniwersytet Bezpieczeństwa i Zarządzania – Koszyce (Słowacja).
 7. Wyższa Szkoła Zarządzania, Ekonomii i Administracji Publicznej – Bratysława (Słowacja).
 8. Warneński Uniwersytet Otwarty – Warna (Bułgaria).
 9. Uniwersytet Nikozyjski – Nikozja (Cypr).
 10. Uniwersytet Europejski – Nikozja (Cypr).
 11. Uniwersytet Otwarty – Latsia (Cypr).
 12. Uniwersytet w Tallinie – (Estonia).
 13. Uniwersytet w Jean (Hiszpania).
 14. Uniwersytet imienia Vytautasa Magnusa – Kowno (Litwa).
 15. Uniwersytet Techniczny - Ryga (Łotwa).
 16. Szkoła Wyższa w Zittau/Gorlitz (Niemcy).
 17. Uniwersytet w Minho – Braga (Portugalia).
 18. Uniwersytet Zachodni - Timisoara (Rumunia).
 19. Uniwersytet Karola - Praga (Republika Czeska).
 20. Uniwersytet Techniczny – Ostrawa (Republika Czeska).
 21. Uniwersytet w Trenczynie (Republika Czeska).
 22. Uniwersytet imienia Mateja Bela - Bańska Bystrzyca (Republika Czeska).
 23. Uniwersytet w Lubljanie – Lubljana (Słowenia).
 24. Prywatny Uniwersytet w Ankarze - Ankara (Turcja).
 25. Uniwersytet Süleymana Demirela – Isparta (Turcja).
 26. Uniwersytet w Cagliari (Włochy).
 27. Uniwersytet w Foggia (Włochy).
 28. Uniwersytet w Salerno (Włochy).
 29. Uniwersytet w Plymouth (Wielka Brytania).
 30. Politechnika Lwowska – Lwów (Ukraina)
 31. Uniwersytet w Granadzie (Hiszpania).
 32. Uniwersytet w Zadarze (Chorwacja).
 33. Uniwersytet w Stellenbosch ( Republika Południowej Afryki).

 

Pomimo znaczącej listy ośrodków z którymi AWL współpracuje, planowane jest nawiązanie współpracy z kolejnymi, w celu zdobywania nowych doświadczeń, które są kluczowe dla rozwoju naszej Akademii i budowy jej międzynarodowej marki.

Tekst: kpt. Marcin Jasnowski

Back to top