WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA


 

Nr 34 z dnia 08.07.2019 r. plik pdf

w sprawie: powołania komisji konkursowej prac dyplomowych na rok akademicki 2018/2019

 

Nr 33 z dnia 05.07.2019 r. plik pdf

w sprawie: utworzenia na Wydziale Zarządzania studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) na kierunku „Informatyka” o profilu praktycznym

 

Nr 32 z dnia 01.07.2019 r. plik pdf

w sprawie: organizacji i przeprowadzenia egzaminów dyplomowych w roku akademickim 2018/2019

 

Nr 31 z dnia 22.05.2019 r. plik pdf

w sprawie: powołania zespołu ds. opracowania programu studiów podyplomowych „Paradygmat zarządzania bezpieczeństwem cywilizacji 4.0”

 

Nr 30 z dnia 21.05.2019 r. plik pdf

w sprawie: przestrzegania przepisów i zasad ochrony informacji prawnie chronionych w trakcie realizacji prac naukowo-badawczych na Wydziale Zarządzania przez pracowników Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki

 

Nr 29 z dnia 20.05.2019 r. plik pdf

w sprawie: podziału kompetencyjnego przedmiotów na katedry/zakłady Wydziału Zarządzania, przydziału zajęć dydaktycznych oraz planowania obciążenia dydaktycznego na rok akademicki 2019/2020

 

Nr 28 z dnia 10.04.2019 r. plik pdf

w sprawie: zestawu zagadnień na egzamin dyplomowy dla kierunku Zarządzanie

 

Nr 27 z dnia 08.04.2019 r. plik pdf

w sprawie: przestrzegania przepisów i zasad ochrony informacji prawnie chronionych w trakcie realizacji prac naukowo-badawczych na Wydziale Zarządzania

 

Nr 26 z dnia 10.01.2019 r. plik pdf

w sprawie:  powołania zespołu ds. opracowania programów studiów dla wszystkich kierunków studiów oraz specjalności studiów podyplomowych na Wydziale Zarządzania roz-poczynających się od roku akademickiego 2019/2020

 

Nr 25 z dnia 10.01.2019 r. plik pdf

w sprawie:  kontynuacji prac komisji do przeprowadzenia kontroli mienia w pododdziale gospodarczym PG500

 

Nr 24 z dnia 07.01.2019 r. plik pdf

w sprawie:  powołania spośród nauczycieli akademickich Wydziału Zarządzania opiekuna studiów podyplomowych oraz określenia obowiązków i kompetencji w tym zakresie

 

Nr 23 z dnia 20.12.2018 r. plik pdf

w sprawie:  kontroli dyscypliny szkoleniowej na Wydziale Zarządzania

 

Nr 22 z dnia 20.12.2018 r. plik pdf

w sprawie:  zmian w Zarządzeniu nr 10 z dnia 14.11.2018 r. w sprawie powołania spośród nauczycieli akademickich Wydziału Zarządzania opiekunów poszczególnych roczników oraz określenia obowiązków i kompetencji w tym zakresie

 

Nr 21 z dnia 18.12.2018 r. plik pdf

w sprawie:  powołania Wydziałowej Komisji ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się dla kierunku studiów „Zarządzanie”

 

Nr 20 z dnia 14.12.2018 r. plik pdf

w sprawie:  powołania Zespołu ds. aktualizacji procedury doktoryzowania

 

Nr 19 z dnia 29.11.2018 r. plik pdf

w sprawie:  zasad wyboru przedmiotów wybieralnych na Wydziale Zarządzania

 

Nr 18 z dnia 29.11.2018 r. plik pdf

w sprawie:  zasad wyboru specjalności kształcenia na Wydziale Zarządzania

 

Nr 17 z dnia 29.11.2018 r. plik pdf

w sprawie:  zasad wyboru promotorów i uruchomienia seminarium dyplomowego na Wydziale Zarządzania w roku akademickim 2018/2019

 

Nr 16 z dnia 26.11.2018 r. plik pdf

w sprawie: przydziału nauczycieli akademickich do kierowania i recenzowania prac dyplomowych na Wydziale Zarządzania oraz harmonogramu realizacji zadań w zakresie dyplomowania

 

Nr 15 z dnia 16.11.2018 r. plik pdf

w sprawie: aktualizacji składu Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia na Wydziale Zarządzania

 

Nr 14 z dnia 16.11.2018 r. plik pdf

w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia kontroli mienia w pododdziale gospodarczym PG500

 

Nr 13 z dnia 16.11.2018 r. plik pdf

w sprawie: złożenia pisemnej informacji o posiadanym i użytkowanym mieniu

 

Nr 12 z dnia 15.11.2018 r. plik pdf

w sprawie: powołania Pełnomocnika Dziekana ds. jakości kształcenia i Polskiej Ramy Kwalifikacji

 

Nr 11 z dnia 14.11.2018 r. plik pdf

w sprawie: powołania Pełnomocnika Dziekana ds. praktyk

 

Nr 10 z dnia 14.11.2018 r. plik pdf

w sprawie: powołania spośród nauczycieli akademickich Wydziału Zarządzania opiekunów poszczególnych roczników oraz określenia obowiązków i kompetencji w tym zakresie

 

Nr 9 z dnia 14.11.2018 r. plik pdf

w sprawie: powołania opiekuna kierunku studiów – Logistyka

 

Nr 8 z dnia 14.11.2018 r. plik pdf

w sprawie: powołania opiekuna kierunku studiów – Dowodzenie

 

Nr 7 z dnia 14.11.2018 r. plik pdf

w sprawie: powołania opiekuna kierunku studiów – Zarządzanie

 

Nr 6 z dnia 09.11.2018 r. plik pdf

w sprawie: podziału kompetencyjnego przedmiotów na katedry i zakłady Wydziału Zarządzania w roku akademickim 2018/2019

 

Nr 5 z dnia 06.11.2018 r. plik pdf

w sprawie: zasad realizacji konsultacji przedmiotowych oraz dyżurów organizacyjnych przez pracowników Wydziału Zarządzania w roku akademickim 2018/2019

 

Nr 4 z dnia 05.11.2018 r. plik pdf

w sprawie: aktualizacji składu Komisji ds. dyplomowania na Wydziale Zarządzania

 

Nr 3 z dnia 05.11.2018 r. plik pdf

w sprawie: wyznaczenia Pełnomocnika Dziekana ds. dyplomowania

 

Nr 2 z dnia 11.10.2018 r. plik pdf

w sprawie: powołania Wydziałowej Komisji Stypendialnej

 

Nr 1 z dnia 05.10.2018 r. plik pdf

w sprawie: zaliczenia warunkowego semestru z deficytem punktów ECTS w roku akademickim 2018/2019

 

Back to top