WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA


 

Nr 13 z dnia 30.10.2019 r. plik pdf

w sprawie: powołania komisji programowej kierunku studiów „Logistyka”

 

Nr 12 z dnia 30.10.2019 r. plik pdf

w sprawie: powołania komisji programowej kierunku studiów „Dowodzenie”

 

Nr 11 z dnia 30.10.2019 r. plik pdf

w sprawie: powołania komisji programowej kierunku studiów „Zarządzanie”

 

Nr 10 z dnia 28.10.2019 r. plik pdf

w sprawie: powołania Komisji ds. Dyplomowania na Wydziale Zarządzania

 

Nr 9 z dnia 28.10.2019 r. plik pdf

w sprawie: powołania Pełnomocnika Dziekana ds. Dyplomowania

 

Nr 8 z dnia 28.10.2019 r. plik pdf

w sprawie: powołania Wydziałowego Koordynatora ds. Programu ERASMUS+

 

Nr 7 z dnia 28.10.2019 r. plik pdf

w sprawie: powołania Pełnomocnika Dziekana ds. Jakości Kształcenia i Polskiej Ramy Kwalifikacji

 

Nr 6 z dnia 28.10.2019 r. plik pdf

w sprawie: powołania Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk

 

Nr 5 z dnia 28.10.2019 r. plik pdf

w sprawie: rozliczenia wykonania zajęć dydaktycznych (zrealizowanego pensum) na Wydziale Zarządzania

 

Nr 4 z dnia 17.10.2019 r. plik pdf

w sprawie: utworzenia na Wydziale Zarządzania studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) na kierunku „Informatyka” o profilu praktycznym

 

Nr 3 z dnia 16.10.2019 r. plik pdf

w sprawie: ustalenia deficytu punktów ECTS w roku akademickim 2019/2020

 

Nr 2 z dnia 16.10.2019 r. plik pdf

w sprawie: powołania spośród nauczycieli akademickich Wydziału Zarządzania opiekunów poszczególnych roczników oraz określenia obowiązków i kompetencji w tym zakresie

 

Nr 1 z dnia 10.10.2019 r. plik pdf

w sprawie: oceny formalno-merytorycznej wniosków o realizację projektów badawczych realizowanych w AWL

 

Back to top